Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/TX

Teksaso lietuviai ● Texas Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Houston

San Antonio

TX yra gyventojų /Population - 23,904,380 (2-a pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 695,621 km2 /268,581 mi2 (2-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje <> gyvena /State Capital <> Population - <>


◙    Lietuvių telkiniai Teksaso valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

Nuolatinių savo vietų lietuviai TX neturi


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in Houston

William C. Altman - Houston
4030 Case Street , Houston, Texas 77005
Tel: (713) 968-9833, lithconsul@sbcglobal.net

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

Skautai ir skautės
Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

-----------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Teksaso Saulės lituanistinė mokykla
Texas Saules Lithuanian Weekend School in Houston

www.abc.com
Adresas
Vieta
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Kristina Andrijauskaitė, vedėja /Director
Tel.: (713) 702 2104, kristina_andrijauskaite@yahoo.com


VIETOVĖS

◙    Houston Area
      Hjustono apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 2,144,491 (4-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Vašingtono D.C. /Distance from Washington D.C. - xx mi / xx km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Houston apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Houston Chapter

www.abc.com
Algimantas Pliodzinskas, pirmininkas /Chair
Tel.: (713) 973-7020, algimant@flash.net
Nariai:

Tautinių šokių grupė "Abc"
Lithuanian folk dance group "Abc"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000)

◙    San Antonio Area
      San Antonio apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 1,296,682 (7-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Vašingtono D.C. /Distance from Washington D.C. - xx mi / xx km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

www.abc.org

LB San Antonio apylinkės valdyba
Lithuanian American Community San Antonio Chapter

www.abc.org
Venice Grantham, pirmininkas /Chair
Tel.: (830) 996-3738, armven@axs4u.net

Abc
Lithuanian

<>, vadovė /Director
Tel.: (<>) <>, <>

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: (508) 586-0650

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti