Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinios/&bdquoglobalios_lietuvos&ldquo_programa

„Globalios Lietuvos“ programa

http://verslas.delfi.lt/business/rysius-su-iseiviais-stiprins-per-televizija-svietima-ir-interneta.d?id=50751778
http://www.alfa.lt/straipsnis/12710199/Rysiams.su.iseiviai.stiprinti.investcijos.skirtos.LTV.World..svietimui.ir.balsavimui.internetu=2011-10-16_08-50
http://www.lrytas.lt/-12720253041271192424-globali-lietuva-naikins-takoskyr%C4%85-tarp-lietuvos-ir-i%C5%A1eivijos.htm
http://www.lietuva2030.lt

Užsienio reikalų ministerija pristatė Vyriausybei "Globalios Lietuvos" kūrimo programos įgyvendinimo planą 2012-2014

Pagal šį planą numatoma skirti kasmet daugiau kaip po 4.5 milijonų litų formaliojo švietimo ir kitų ugdymo įstaigų užsienyje veiklai lituanistinio švietimo srityje.

Taip pat kasmet po 1 mln. litų siūloma skirti plačiai prieinamai modulinei mokymosi aplinkai sukurti ir užsienio lituanistinių mokyklų aprūpinimui tekstine, vaizdine, garsine mokymosi medžiaga.

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos kanalo "LTV World" pasiekiamumui ir plėtrai užsienyje užtikrinti per artimiausius trejus metus numatoma skirti beveik 11 mln. litų:
-
2012 metais būtų skiriama 1,8 mln. litų,
- 2013 numatoma skirti 4,2 mln. litų
- 2014 galvojama skirti 4,8 mln. litų
(daugiau lėšų vėlesniais metais prireiks, nes tada, be kita ko, numatoma inicijuoti ir parengti specialias televizijos ir radijo laidas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių organizacijas ir jų veiklą).

Balsavimo internetu informacinei sistemai sukurti ir įdiegti 2012, 2013 ir 2014 metais numatoma skirti atitinkamai 500 tūkst., 1,5 mln. ir 3 mln. litų.

Tokiu atveju taip pat numatoma spręsti užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams skirtų rinkimų apygardų sudarymo klausimus.

Tarp programos įgyvendinimo plane įrašytų priemonių - ir siūlymas įtraukti liepos 17-ąją - Pasaulio lietuvių vienybės dieną į atmintinų dienų sąrašą bei kartu su savivaldybėmis inicijuoti ir remti bendras su užsienio lietuviais iniciatyvas šiai datai pažymėti.

Be to, siūloma kurti reintegracijos paslaugų teikimo sistemą: sudaryti sąlygas psichologinėms konsultacijoms ir kitoms su reintegracijos procesu susijusioms paslaugoms teikti (taip pat ir interaktyvioje erdvėje) emigrantams ir jų šeimų nariams.

Taip pat programoje numatoma skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje mokslo, kultūros ir sporto veikloje, o Lietuvos savivaldybių institucijas ir įstaigas – aktyviau įsitraukti į bendras su užsienio lietuviais iniciatyvas ir projektus.

Planuojama remti ir užsienio lietuvių archyvų tvarkymą, išeivių įsitraukimą į Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje paiešką, sklaidą, saugojimą ir sugrąžinimą.

Visoms priemonėms per trejus metus numatoma skirti daugiau kaip 43 mln. litų.

"Globalios Lietuvos" kūrimo programa turėtų tęstis iki 2019 metų.

 

 

 

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti