Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/bankai

Lietuviški bankai ● Lithuanian Banks in USA

          Lietuvių Federalinė Kredito Unija "Taupa" - Taupa Lithuanian Federal Credit Union
           
Boston  - Massachusetts State /Masačiusetso valstija
          Lietuvių Kredito Kooperatyvas "Taupa" - Taupa Lithuanian Credit Union, Inc.
            Cleveland - Ohio State /Ohajo valstija

Adresas /Address
368 West Broadway, South Boston, MA 02127
Tel.: (617) 269-1450, Fax: (617) 269-1450

Internetinė svetainė /Web Site: www.taupaboston.com

E-paštas/E-mail: Taupa.Boston@verizon.net

Darbo laikas /Business Hours
Mon. ÷ Fri. (Pirm. ÷ Penk)  9:00 a.m. ÷ 4:30 p.m.
Thur. (Ketv.) 12:00 p.m. ÷ 7:00 p.m.
Sat. (Šešt.)  9:00 a.m. ÷ 1:00 p.m.

Lietuvių Federalinė Kredito Unija "Taupa" veikianti nuo 1981 m. yra viena iš pirmaujančių Massachusetts valstijos JAV kredito unijų.
Ją sudaro apie 1,200 narių ir turi apie 13 milijonų dolerių apyvartinių lėšų.

Taupa Lithuanian Federal Credit Union not-for-profit financial instutution is regarded as a premier federal credit union in the Massachisetts financial community since 1981. Today it has about 1,200 memebers and more than $ 13 million in assets.

Board of Directors
Gintaras Čepas - President
Romualdas Veitas - Vice President
Thomas Ashmanskas - Treasurer
Edward Bubnys - Secretary

Credit Committee
Leonardas Bacevicius - Chairman
Algimantas Skabeikis
Kestutis Banaitis
David Casper
Maya Zaprauskis

Directors
Regina Baika
Vytautas Drazdauskas
Rasa Gutauskas
Dana Keturakis
William Pribušauskas
John Skabeikis

Office Staff
Giedrė Budreckis
Andrius Dilba
Jūratė Narkevičienė
Estera Sužiedelis
Larisa Žilionienė

Technical Consultant
Šarūnas Norvaiša


Adresas /Address
767 East 185th St., Cleveland, OH 44119
Tel.: (216) 481-6677; Fax: (216) 481-6677

Internetinė svetainė /Web Site: www.taupa.com

E-paštas/E-mail: taupa@aol.com

Darbo laikas /Business Hours
Mon. ÷ Thu. (Pirm. ÷ Ketv.)  9:00 a.m. ÷ 4:00 p.m.
Fri. (Penk.)  9:00 a.m. ÷ 6:00 p.m.
Sat. (Šešt.) - 11:00 a.m. ÷ 12:00 a.m.
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos Baznyčioje

Range of Sevices:
1) Checking Accounts (Personal; Commercial)
2) Passbook Savings (Accounts, Regular & Super Savings);
3) Statement Savings (Monthly Statements); 4) Certificates os Deposit (6 to 60 Months IRA's)

LENDING & CREDIT SERVICES:
- Home Equity Loans
- New Car Loans
- Personal Loans
- First Mortgages
- Used Car Loans
- Share Secured Loans.

To Members at NO CHARGES:
- Money Orders
- Notary Services
- Traveler's Checks
- US Savings Bonds
- Direct Deposits /Withdrawals ACH.

ATM Card available with Checking & Statement Savings Accounts

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti