Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/CO

Kolorado lietuviai ● Colorado Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Vietovės

Denver

Frazer

Kitos vietovės

CO dabar gyvena gyventojų /Population - 4,861,515 (22-ra pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 269,601 km2 / 104,094 mi2 (8-ta pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area


◙    Lietuvių telkiniai Kolorado valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

---------------
>> Denver

Fraternal Order of Eagles Hall

1151 S Galena St., Denver, CO 80247


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Nėra

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

Kolorado lietuvių bendruomenės biuletenis "Žynys"
Official newsletter of the Lithuanian-American Community Colorado Chapter

Leidžiamas kas ketvirtį
Published quarterly


VIETOVĖS

◙    Denver Area
      Denverio apylinkė

www.coloradolithuanians.org

Miesto gyventojų /City Population - 566,974 26-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas į vakarus iki Čikagos /Distance from Chicago, IL - 1000 mi /1,609 km
Atstumas į vakarus iki Omaha, Kanzasity /Distance from Omaha, Kansas City - 500 mi /800 km
Atstumas į rytus iki Sanfrancisko /Distance from San Francisco, CA - 1000 mi /1,609 km
Atstumas į rytus iki Sanfrancisko /Distance from Salt Lake City, UT - 500 mi /800 km
Atstumas į šiaurės rytus iki Sanfrancisko /Distance from Phoenix, AZ - 750 mi /1,200 km
Arčiausi lietuviai kitose valstijose - Omaha NE, Kansas City MO, Salt Lake City UT, Phoenix AZ

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

JAV LB Denver apylinkė
Lithuanian American Community, Denver Chapter

http://www.coloradolithuanians.org
Rita Anceravičienė, pirmininkė /Regional Chair
Tel.: (720) 289-561
Narimantas Gruzdys, vicepirmininkas, rysiai su bendruomene
Tel.: (970) 310-4823, naras23@comcast.net

Lietuvių liaudies šokių grupė "Rūta"
Lithuanian Folk Dance Group "Ruta"

Antanina Bulotienė, vadovė /Director
Tel.: (303) 770-6687, sbulota@earthlink.net


◙    Frazer Area
      Freizer apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - ooo
Atstumas  iki Denverio /Distance from Denver - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

JAV LB
Lithuanian

<>, pirmininkas /Regional Chair
Tel.: <>


◙    Small Areas
      Kitos vietovės

Lietuviai dar gyvena ir kutuose vietovėse: Winter Park, Silverthorne, Vail miesteliuose

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

Kontaktiniai asmenys
Contact Persons

<>
Tel.: <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti