Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/pard_rest

Lietuvių parduotuvės, restoranai ● Lithuanian Food Stores, Restaurants

Lietuviškos parduotuvės ir restoranai JAV
Lithuanian Food Stores & Restaurants in USA

PARDUOTUVĖS FOOD STORES

●    Antano Kampas
●    Bravo
●    Dovanėlė
●    Kunigaikščių užeiga
●    Lietuvėlė
●    Lithuanian Plaza
●    Rūta
●    Smilga

RESTORANAI RESTAURANTS 

●    Antano Kampas
●    Bravo
●    Kunigaikščių užeiga
●    Magnolia
●    Seklyčia
●    Smilga
 

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> 

::   PARDUOTUVĖS FOOD STORES 

------------------------------------
●    Antano Kampas
     125 N Milwaukee Ave., Wheeling, IL 60090
     Tel.: (847) 478-8911, (773) 405-8861 mob.
     Darbo valandos /Business Hours
   
  Nebeveikia
     Savininkas - Antanas

------------------------------------
●   
Bravo
     
Restaurant "Bravo"
      238 Main St., Lemont IL 60439
      Tel.: (630) 257-3300
      Darbo valandos /Business Hours
   
  I-V: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.
      V:   7:00 a.m. - 11:00 p.m.
      VI:  9:00 a.m. - 7:00 p.m.
      VII: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
      Savininkės - Audra ir Rasa
 

---------------------
●    Dovanėlė
      Adresas, IL 60
      Tel.: () <>, e-mail
      Darbo valandos /Business Hours
     
II - VI: 11:00 a.m. - 10:00 p.m.?
      VII:     11:00 a.m. - 9:00 p.m.?
 

------------------------------------
●    Kunigaikščių užeiga
      6312 S. Harlem Ave., Summit, IL 60501
      Tel.: (708) 594-5622
      Darbo valandos /Business Hours
   
  I-VII: 10:00 a.m. - 8:00 p.m.
     
Savininkas - Andrius
www.kunigaiksciuuzeiga.com

---------------------
●   
Lietuvėlė
      5741 S. Harlem Ave., Summit, IL 60637
      Tel.: (847) 845-3972, (773) 788-1362,
lietuvele@sbcglobal.net
      Darbo valandos /Business Hours
   
  I-IV:11:00 a.m. - 7:30 p.m
      V:   10:00 a.m. - 8:30 p.m.
      VI:  10:00 a.m. - 7:30 p.m.
      VII: 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
     
Savininkas - Andrius
www.lietuvele.com 

------------------------------------
●   
Lithuanian Plaza
      9921s Roberts Rd., Palos Hills, IL  60465
      Tel.: (708) 599-9866
      Darbo valandos /Business Hours
     
I - VI: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
      VII:     10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Pirma trečiabangių parduotuvė
įsikūrusi 2000 metais Chicago
Savininkai: Algis ir Vanda Morkunai

--------------
●    Rūta
      Adresas, IL 60
      Tel.: () <>, e-mail
      Darbo valandos /Business Hours
     
II - VI: 11:00 a.m. - 10:00 p.m.?
      VII:     11:00 a.m. - 9:00 p.m.?
 

-------------------------------
●    Smilga
     
2819 S. 83rd St., Darien, IL 60561
      Tel.: (630) 427-0929, ar yra kitas?
      Darbo valandos /Business Hours
     
II - VI: 11:00 a.m. - 10:00 p.m.??
      VII:     11:00 a.m. - 9:00 p.m.?? 
5 min - į Šiaurę nuo I-55 greitkelio
15 min - nuo Pasaulio Lietuvių centro Lemonte
 

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>
 

::   RESTORANAI RESTAURANTS

------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------
●    Kunigaikščių užeiga
      Grand Duke's Restaurant
      6312 S. Harlem Ave., Summit, IL 60501
      Tel.: (708) 594-5622, aaa@aol.com
      Darbo valandos /Business Hours
   
  I-IV: 7:00 a.m. - 10:00 p.m.
      V:   7:00 a.m. - 11:00 p.m.
      VI:  8:00 a.m. - 11:00 p.m.
      VII: 8:00 a.m. - 9:00 p.m.
     
Savininkas - Andrius
www.kunigaiksciuuzeiga.com 

------------------------------------

------------------------------------

●    Seklyčia
     
Restaurant "Seklycia"
      2711 West 71st St., Chicago, IL 60629    
      Tel.: (773) 476-2655
      Darbo valandos /Business Hours
     
I - VII: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
      Trečiadieniais - 2:00 p. m. lietuvių susitikimai-popietės
      Savininkas - LB Socialinių reikalų taryba

------------------------------------
●    Smilga

      Restaurant "Smilga"
      2819 S. 83rd St., Darien, IL 60561
      Tel.: (630) 427-0929
      Darbo valandos /Business Hours
     
II - VI: 11:00 a.m. - 10:00 p.m.??
      VII:     11:00 a.m. - 9:00 p.m.??
Cepelinai, koldūnai, čeburekai, vėdarai,
įvairiausios sriubos ir kiti skanėstai.
Pavalgę, galite apsiprekinti lietuviškų ir europietiškų

prekių parduotuvėlėje, nusipirkti maisto išsinešimui. 
5 min - į Šiaurę nuo I-55 greitkelio.
15 min- nuo Pasaulio Lietuvių centro Lemonte

------------------------------------

●    A

      Restaurant "A"
      Adresas, IL 60
      Tel.: () <>, e-mail
      Darbo valandos /Business Hours

      II - VI: 11:00 a.m. - 10:00 p.m.?
      VII:     11:00 a.m. - 9:00 p.m.?

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti