Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/renginiai/kvieciame_registruoti_savo_vaikus_sekantiems_mokslo_metams_i_filadelfijos_lietuviska_mokyklele

Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Vieta: Philadelphia, Pennsylvania

        Tėvelių, senelių, giminaičių dėmesiui!!!!

Jau dabar pradėkite registruoti savo vaikus
sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS
LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Mokykloje veikia vaikų darželis, paruošiamoji klasė (“kindergarten” ),
angliškai kalbančiųjų, bei 1-8 mokyklinės klasės.

Smulkesnę informaciją apie mokyklą rasite šiame tinklapyje:
http://www.phillylac.org/VK/nuostatai.htm

       Ankstyva vaikučių registracija mokytojams padės iš anksto planuoti
savo darbą ir pilnai pasiruošti naujiems 2009/2010 mokslo metams.

Registracijos anketas bus galima gauti šv Andriejaus parapijos salėje ir
Lietuvių namuose po "Laisvės" koncerto balandžio 18 dieną.

Jeigu turite klausimų kreipkitės į žemiau nurodytus asmenis
Tėvų komiteto pirmininkas Tadas Brusokas: tadas656@yahoo.com
Tėvų komiteto iždininkė Gintarė Gečytė-Akerley: gecysgt@umdnj.edu

         Attention parents, grand-parents and relatives!!!!

It is time to register your children for LITHUANIAN SCHOOL
OF PHILADELPHIA this fall
.
There is also an English speaking class, whose purpose is to learn how to speak
Lithuanian and to learn about Lithuanian culture, history, and traditions.

For more information, see http://www.phillylac.org/VK/nuostatai.htm 

You may also write parents' committee members:
Tadas Brusokas: tadas656@yahoo.com and
Gintarė Gečytė-Akerley: gecysgt@umdnj.edu

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti