Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/DC

Vašingtono DC apylinkių lietuviai ● Washington DC area

District of Columbia ● Kolumbijos apygarda /Vašingtonas/
Lietuviška veikla Vašington DC apylinkėse ● Lithuanian Activities in District of Columbia Area

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Lietuvos

Visuomeninės

Švietimo

JAV sostinės Washington D.C. gyventojų /Population - 581,530(25-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Plotas /Land Area - 177 km2 / 68.3 mi2 (44-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - <> km /<> mi
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> km /<> mi


◙    Lietuvių telkiniai JAV sostinės apylinkėse

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

Lietuvos Respublikos ambasada JAV
Embassy of the Republic of Lithuania to the USA

Įsteigta /Established - 1922. 07. 28

www.ltembassyus.org
2622 16th St., N.W., Washington, DC, 20009
(nuo Baltųjų rūmų į šiaurę 16th St. ~ 2 Mi)
2300 Clarendon Blvd., Suite 302, Arlington, VA 22201 - laikinas adresas šiuo metu
Tel.: (202) 234-5860, info@ltembassyus.org

Epiphany bažnyčia
Epiphany Parish in Georgetown

2712 Dumbarton St., NW, Georgetowne, Washington DC 20007
Dumbarton St. NW yra netoli 27th St. NW
Lietuviška katalikų Misija Vašingtono D.C. ir apylinkių lietuviams
Lithuanian Catholic Mission for All Lithuanians in the Washington Metropolitan Area
Įkurta /Established - 1985, Lietuvos vyčių /by the Knights of Lithuania
Misijos koordinatorius - Kęstutis V. Čižiūnas
Tel.: (703) 573-8193, kestas@ciziunas.com

Šiluvos Marijos koplyčia /Our Lady of Siluva Chapel
Atidaryta /Established - 19<> m.

www.nationalshrine.com
400 Michigan Ave. NE, Washington DC, 20017
Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception
Marijos Nekalto Prasidėjimo Šventovėje


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos ambasada JAV
Embassy of the Republic of Lithuania to the USA

www.ltembassyus.org
2622 16th St., N.W., Washington, DC, 20009
 - nuo Baltųjų rūmų į šiaurę 16th St. ~ 2 Mi
Šiuo metu ambasada remontuojama ir todėl laikinai yra:
2300 Clarendon Blvd., Suite 302, Arlington, VA 22201

Tel.: (202) 234-5860, info@ltembassyus.org

-------------------------------------------
>> Visuomeninės /Community

JAV LB Pietryčių apygarda
LAC Inc. SouthEast District

Rūta Kalvaitytė-Skučienė, pirmininkė /Regional Chair
Tel.: (301) 987-0322, rutaks@aol.com

JAV LB Vašington, D.C. apylinkė
Lithuanian American Community, Washington D.C. Chapter

www.dclac.org
Danelė Vidutienė, pirmininkė /Regional Chair
Tel.: (301) 588-5749, dvidutis@dclac.org

Vašingtono skautai ir skautės
Washington D.C. Scouts

Paulius Mickus, vietininkas /Scout Master
Tel.: (703) 335-2700, paulm@pxpt.com

Lietuvių liaudies šokių grupė "Juosta"
Lithuanian Folk Dance Group "Juosta"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000) <>

Senojo lietuvių folkloro ansamblis "Jorė"
Lithuanian folklore group "Jorė"

www.jore.us
<>, vadovas /Director
Tel.: <>

Lietuviška katalikų Misija Vašingtono ir jo apylinkių lietuviams
Lithuanian Catholic Mission for All Lithuanians in the Washington D.C. Metropolitan Area
Įkurta /Established - 1985, Lietuvos vyčių /by the Knights of Lithuania

Lietuviškos šv. mišios - paskutinį mėn. sekmadienį - 2:00 p.m
Last Sunday of the Month - 2:00 p.m.
2712 Dumbarton St., NW, Georgetowne, Washington DC 20007
Kęstutis Čižiūnas, misijos koordinatorius
Tel.: (703) 573-8193,  kestas@ciziunas.com
7766 Trevino Ln., Falls Church, VA 22043

Bendras amerikos pabaltijiečių komitetas
The Joint Baltic American National Committee, Inc. (JBANC)
Įkurtas /Established - 19<> m.

www.jbanc.org
JBANC, 400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850
Karl Altau - Managing Director, Tel.: (301) 340-1954, jbanc@jbanc.org
<>, Program Assistant, <>
Rojs Dauburs, Webmaster
Simonas Girdzijauskas, Program Director
Dalia Grobovaitė, Program Consultant

The Board of Directors
Martins Duhms, President of American Latvian Association – JBANC President
Peteris Blumbergs, Representative of American Latvian Association - JBANC Chairman
Janis Bolsteins, Representative of American Latvian Association

Saulius Kuprys, President of Lithuanian American Council – JBANC Secretary
Ramunas Kondratas, Representative of Lithuanian American Council
Henry Gaidis, Representative of Lithuanian American Council

Marju Rink-Abel, President of Estonian American National Council – JBANC Treasurer
Lya Karm, Representative of Estonian American National Council
Erik Puskar, Representative of Estonian American National Council

The Joint Baltic American National Committee, Inc. (JBANC) was founded in 1961 to support restoration of independence, human rights and democracy to the Baltic countries. Today, JBANC has adapted to the changing needs of the Baltic peoples and the Baltic communities in the United States. JBANC acts in a dual capacity as the liaison of the Baltic communities with Capitol Hill and the White House as well as the information agent to the parent organizations.

US - Baltijosšalių fondas
The.- Baltic U.S Foundation (USBF)
Įsteigtas /Established - 1990 m.

www.usbaltic.org
1701 K Street NW, Suite 903, Washington, DC 20006
Tel.: (202) 785-5056, info@usbaltic.org

Linas Kojelis - Acting Executive Director, info@usbaltic.org
Chairman - William Altman, Managing Director, Interlaken Ventures, Inc
Co-Chairman - Hamid Ladjevardi, Managing Director, American Baltic Investments
Vice Chairman - Edward Clark, Former Deputy General Counsel, Atlantic Richfield Company
Treasurer - George Ramonas, President, The Advocacy Group
Secretary - Cynthia J. Pasky, President and CEO, Strategic Staffing Solutions

The U.S.- Baltic Foundation (USBF) was established in 1990 to support democratic and free market reforms in Estonia, Latvia and Lithuania. USBF has conducted professional education and training programs in public administration, independent media and NGO development, including the $2.6 million USAID-funded Democracy Network Program. The Foundation's programs established eleven permanent local institutions, including Municipal Training Centers and journalist training and advocacy institutes, and continue to help train the next generation of democratic Baltic leaders. With the creation of the $15 million Baltic American Partnership Fund in 1998, the three USBF offices in the Baltics became fully independent local foundations. In the United States, USBF has built a broad network of Americans who support the Foundation's programs and help advocate for Baltics causes. In 1999, USBF sponsored the first tour of Baltic art in the United States; the exhibition was displayed in New York, Washington, DC, Houston, L os Angeles, and Chicago.

------------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinė mokykla /Lithuanian Weekend School

Kristijono Donelaičio mokykla
Lithuanian American Community Boston Chapter

www.dclac.org/kdlm.html
917 Montrose Rd., Rockville, MD 20852
St. Elizabeth Catholic Church and School
Šeštadieniais: 9:30 a.m. - 1:15 p.m.
Ilona Verbušaitienė, direktorė /Principal
Tel.: (202) 679-2800, ilonav@mail.com

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti