Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/renginiai/is_kartos_i_karta_lietuva_as_turiu_tave

Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave

Pabaiga: 2011-11-20
Vieta: Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Kaip Lietuvių Fondas pasieks Jaunesnes Lietuvių kartas?

Per Lietuvių Fondo metini suvažiavimą, kuris įvyko šių metų gegužės 7 d. Pasaulio Lietuvių Centre, Lemonte, LF Tarybos pirmininkas Rimantas Griškelis iškėlė mintį, kad norint ateityje matyti Lietuvių Fondo augimą „būtina pasiekti, pritraukti mūsų jauniausias kartas“ . Ypač, šiuo metu ruošiantis kitais metais švęsti LF 50 metų sukaktį dedama daug vilčių, kad jaunimas kuris augo Lietuviškoje dvasioje, lankė lituanistines mokyklas, dalyvavo jaunimo organizacijose atsimins ir supras kiek daug LF parėmė jų veiklą, kad jie galėjo kartu su draugais lietuviais bendrauti, ir augti lietuvškoje aplinkoje. Kad yra reikalinga jaunesnę kartą supažindinti su Lietuvių Fondo veikla, pritarė ir LF Valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas pranešdamas apie LF skelbiamą konkursą pavadintą „ Lietuva, aš turiu Tave“.

SKELBIAMAS KONKURSAS LIETUVIŲ FONDO 50-MEČIUI „LIETUVA, AŠ TURIU TAVE“

Konkursas Lietuvių fondo 50-mečiui2012 m. Lietuvių Fondas švęs 50-metį. Minėdami šią datą vadovaujamės šūkiu „Iš kartos į kartą“ ir kviečiame vaikus ir jaunimą bei meno kolektyvus kūrybingai švęsti, dalyvaujant konkurse tema „Lietuva, aš turiu tave!“. Konkurso nugalėtojų laukia nuostabūs apdovanojimai. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2012 m. kovo 15 d., o prizai bus įteikti 2012 m. balandžio mėn., šventinio Lietuvių Fondo 50-mečio pokylio metu.

KONKURSO DALYVIAI suskirstyti į grupes:

  • Grupė A: vaikai iki 4-tos klasės (iki 9 metų),
  • Grupė B: 5-8 klasių moksleiviai (10-14 metų),
  • Grupė C: gimnazistai (iki 18 metų),
  • Grupė D: suaugusieji (19 metų ir vyresni).

Mažiesiems konkurso dalyviams gali padėti vyresni šeimos nariai, mokytojai. Projektą galima kurti individualiai arba grupėje. Konkurso užduotis: Konkursui reikia pateikti Lietuvių Fondo 50-mečiui skirtą kūrinį tema “Lietuva, aš turiu tave!“. Kūriniai gali būti įvairių žanrų: literatūriniai (eilėraštis, esė, straipsnis), muzikiniai (kompozicija, daina), vaizduojamieji (piešinys, skulptūra, fotografija, videografija) ir kitokie. Galima kurti lietuvių arba anglų kalba. Siųsdami kūrinį nepamirškite nurodyti savo vardo ir pavardės, amžiaus,adreso ir telefono, kūrinio pavadinimo. Jei projektą pristato žmonių grupė, nurodykite visų grupės narių vardus, pavardes ir amžių.

KARTU SKELBIAMAS ATSKIRAS KONKURSAS MENO KOLEKTYVAMS (narių amžius neribojamas). Atkreipiame dėmesį, jog kolektyvams keliama atskira užduotis. UŽDUOTIS MENO KOLEKTYVAMS: Meno kolektyvus kviečiame sukurti šventinio Lietuvių Fondo 50-mečiui skirto pasirodymo programos scenarijų. Programos trukmė - ne mažiau kaip 45 min. Programoje gali būti derinami skirtingi elementai (šokis, daina, teatras, kt.); ją gali kurti ir pristatyti vienas ar keli kolektyvai. Nugalėtojai turėtų savo parengtą program pristatyti 2012 m. balandžio mėn., šventinio Lietuvių Fondo 50-mečio pokylio metu. Kolektyvai programos scenarijus privalo atsiųsti iki 2011 m. spalio 15 d. Siųsdami kūrinį nepamirškite nurodyti savo vardo ir pavardės, amžiaus,adreso ir telefono, kūrinio pavadinimo. Jei projektą pristato žmonių grupė, nurodykite visų grupės narių vardus, pavardes ir amžių.

Kūrinį į LF raštinę reikia atsiųsti iki 2011 m. lapkričio mėn. 20 d.

Adresas: Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439.

El. paštas.
Konkursui atsiųstus kūrinius vertins Lietuvių Fondo bei kitų lietuviškų organizacijų atstovai

Konkurso laimėtojų APDOVANOJIMAI

Šauniausių kūrinių atskirose grupėse autoriai bus apdovanoti šiais prizais:

  • GRUPĖJE A: Nintendo video žaidimų kompiuteriu Wii (apie $300);
  • GRUPĖJE B: Apple MP3/vaizdo grotuvu iPod touch (apie $300);
  • GRUPĖJE C: Apple planšetinių kompiuterių iPad (apie $600);
  • GRUPĖJE D: $700 čekiu.

Geriausią šventinės programos scenarijų sukūręs kolektyvas bus apdovanotas $1000 čekiu.

Konkurso rėmėjai yra LF Tarybos, Kontroles Komisijos, Valdybos nariai , ir LF Tarybos posėdyje, gegužės 8 dieną dalyvavę LF įgaliotiniai. Padėka tiems rėmėjams kurie šį konkursą remia, tam kad LF lėšos nebūtų panaudotos prizų išmokėjimui

Lietuvių fondo tarybos posėdis

Lietuvių Fondo tarybos posėdis, 2011 m. gegužės 8d. Pasaulio Lietuvių Centre, posėdžių kambaryje. Nuotrauka Eugenijos Misevičienės.

LIETUVIŲ FONDAS įsteigtas 1962 metais. Jau beveik penkiasdešimts metų dirba ir remia lietuvišką veiklą ir ugdo lietuvišką dvasią Išeivijoje gyvenantiems Lietuvos vaikams. Mes visi turime dirbti kartu, kad tai, ką mes turime šiandien, neišnyktų. Mes turime daryti viską, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai galėtų didžiuotis savo prigimtimi, lietuvių kalba ir kultūra...

Lietuvių Fondo pranešimas
Dalė Lukienė LF Tarybos narė

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti