Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/baznycios

Lietuviškos bažnyčios ● Lithuanian Churches in USA

CACalifornia State (Kalifornijos v-ja)
CT Connecticut State (Konektikuto v-ja)
DC District of Columbia (Vašingtonas)
FLFlorida State (Floridos valstija)
ILIllinois State (Ilinojaus valstija)
MEMaine State (Meino valstija)
MDMaryland State (Merilendo valstija)
MAMassachusetts State (Masačiusetso v.) 
MIMichigan State (Mičigano valstija)
NENebraska State (Nebraskos valstija)
NJNew Jersey State (Niu Džersio v-ja)
NYNew York State (Niujorko valstija)
OHOhio State (Ohajaus valstija)
PAPennsylvania State (Pensilvanijos v.)
RIRhode Island State (Rod Ailendo v.)
WIWisconsin State (Viskansino valstija)

 


www.lietuviai.ca
Lietuvos Vyskupų Konferencija deleguotas rūpintis užsienio lietuvių sielovada
Prelatas Edmundas Putrimas - 1 Resurrection Rd., Toronto, ON Canada, M9A5G1
Tel.: (416) 233-7819, putrimas@uzsielovadas.org

www.lietuviai.ca/sielovada/modules.php?name=Parapijos#US
JAV lietuviškų bažnyčių sąrašas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

●     CALIFORNIA (CA)

     LOS ANGELES (Los Andželas)
     Šv. Kazimiero bažnyčia
    St. Casimir's Church
    Įkurta /Established - 1941

www.

2718 George St., Los Angeles, CA 90027
Los Andželo arkivyskupija /Archdiocese of Los Angelos
 

Tel.: (323) 664-4660, klebonija /rectory; (323) 669-9648, parapijos salė /parish hall

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. <>
                (323) 664-4660, <>
Kunigas -
<>, (323) 664-4660
Muzikos vadovas /Music Director - <>
Parish Secretary - <>
Bulletin Secretary - <>
Rectory Office Hours: 9:00 a.m. ÷ 1:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - <>
Sekmadieniais
/Sundays - 10:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - <>
Šeštadieniais /Saturdays - <> p.m.
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - <> asmenys
Registruotų Misijos narių - <> vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    CONNECTICUT (CT

       Hartford (Hartfordas)
      Švč. Trejybės bažnyčia
       Holy Trinity Church
      Įkurta /Established - 1900

www.

53 Capitol Ave., Hartford, CT 06106
Hartford arkivyskupija /Archdiocese of Hartford

Tel.: (860) 246-4162, klebonija /rectory; (860) 728-8544, parapijos salė /parish hall
holytrinity53@yahoo.com

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Charles E. Jacobs
Muzikos Vadovas /Music Director - Jurgis Petkaitis
Pastoral Associate - Sister Mary Louise Rouleau, CSJ
Parish Secretary - Mary L. Welch
Bulletin Secretary - Virginia Pompei
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ 2:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - <>
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Charles E. Jacobs
Šeštadieniais /Saturdays - 4:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 12:05 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - 292 asmenys
Lietuvškose mišiose ~ 60 asm.
Registruotų Misijos narių - 270 vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    New Britain (Niubritenas)
     Šv. Andriaus bažnyčia
    St. Andrew Church
    Įkurta /Established - 1895

396 Church St.- P.O.Box 515, New Britain, CT 06050
Hartford arkivyskupija /Archdiocese of Hartford
Tel.: (860) 224-0341, klebonija /rectory, (860) 223-9774, parapijos salė /parish hall

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Ronald T. Smith
Muzikos Vadovas /Music Director - Geraldine Ganzer
Tarybos pirmininkė / Parish Council - Mary Marrocco, 860-224-7817
Parish Secretary - Catherine Salka
Bulletin Secretary- <>
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ 1:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - <>
Sekmadieniais /Sundays - 11:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Ronald T. Smith
Šeštadieniais /Saturdays - <>
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - by request only

2006.X., bažnyčios lankomumas - <> asmenys
Registruotų Misijos narių - <> vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Waterbury (Vaterburis) 
     Šv. Juozapo bažnyčia

     St. Joseph Church
    Įkurta /Established - 1894
 

www.

46 Congress Ave., Waterbury, CT 06708
Hartford arkivyskupija /Archdiocese of Hartford
Tel.: (203) 754–1557, klebonija /rectory 

Klebonas /Pastor-Administrator - Kun. /Rev. Chacko Kumplam
Administrative Assistant - Karen Ann Sharkey
Muzikos Vadovas /Music Director - Zita Rossi
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ 2:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Francis V. Karvelis, (860) 620-9528, frarvelis@cox.net
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Chacko Kumplam
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - 200 asmenys
Registruotų Misijos narių - 300 vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Bridgeport (Bridžportas)
     Šv. Jurgio bažnyčia

     St. George's Church
    Įkurta /Established - 1907

www.

443 Park Ave., Bridgeport, CT 06604
Bridžport vyskupija /Diocese of Bridgeport
Tel.: (203) 335-1797, rectory/klebonija

xxxxxx - e-mail

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. <>
Muzikos Vadovas /Music Director - <>
Parish Secretary - <>
Bulletin Secretary- <>
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ 12:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - <>
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - <>
Šeštadieniais /Saturdays - <> p.m.
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - xxxx a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - <> asmenys
Registruotų Misijos narių - <> vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Ansonia (Ansonia)
    Šv. Antano bažnyčia

    St. Anthony's Church
   Įkurta /Established - 1915
 

www.

199 N. Main St., Ansonia, CT 06401
Hartford arkivyskupija /Archdiocese of Hartford
Tel.: (203) 734-4759, klebonija /rectory

<>

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. <>
Muzikos Vadovas /Music Director - <>
Parish Secretary - <>
Bulletin Secretary- <>
Rectory Office Hours - <> a.m. ÷ <> p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Nevyksta /No Masses

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - <>
Šeštadieniais /Saturdays - <> p.m.
Sekmadieniais /Sundays - <> a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - <> a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - <> asmenys
Registruotų Misijos narių - <> vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Putnam (Patnamas)
    Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų
vienuolynas
    Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary Convent Chapel
    Įkurta /Established - 1943

600 Liberty Hgwy., Putnam, CT 06260
Norvič arkivyskupija /Archdiocese of Norwich
Tel.: (860) 928-7955, vienuolynas /convent

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. <>
Muzikos vadovė /Music Director - Ses. M. Teresė

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - <>
Sekmadieniais /Sundays - 8:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 7:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Nevyksta /No Masses

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    District of Columbia (DC)

     Washington D.C. (Vašingtonas)
      Lietuviška katalikų Misija Vašingtono D.C. ir apylinkių lietuviams
     Lithuanian Catholic Mission for All Lithuanians in the Washington Metropolitan Area
     Įkurta /Established - 1985?, Lietuvos vyčių Vašington skyrius

www.

Misijos organizatorius - Kęstutis Čižiūnas
tel.: (703) 573-8193, kestasmisija@ciziunas.com

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - <>
Paskutinį (4-5) mėnesio
Sekmadienį /Sunday - 12:00 p.m.

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

   FLORIDA (FL)

     St. Petersburg (Sankt Peterburgas)
      Šv. Kazimiero Misija

      St. Casimir's Mission
     Įkurta /Established - 1976

www.

Holy Name of Jesus Catholic Church - Šv. Jėzaus bažnyčia
5800 15th Ave, South Gulfport, FL 33707

Tel.: <>, klebonija /rectory

Administratorius /Administrator - T. Antanas Grabnickas, OFM
Tel. (727) 367-2408

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Antanas Grabnickas, OFM & Dr. Matas Čyvas
Sekmadieniais /Sundays - 1:00 p.m.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lietuviška Misija (Lithuanian Mission)
Įkurta /Established: <>
 
Prince of Peace Church (<> bažnyčia) - Daytona Beach (Deitona Byč) - Įkurta /Established: <>
 <>, Ormond Beach, FL <>
Archdiocese of <> (<> Arkivyskupija)
Tel.: <>, rectory/klebonija
 
Pastor – administrator (Klebonas – administratorius): Rev./Kun. Richard Grasso
Music Director (Muzikos Vadovas): <>
 
Mišios Lietuviškai (Mass in Lithuanian) - Celebrant: Rev./Kun. Richard Grasso
Mėnesio 2-trą Sekmadienį (Every 2nd Sunday)- 2:30 p.m. (14:30 val.)
Mass in English (Mišios angliškai): I - V = <> a.m.; VI = <> p.m. (00:00 val.); VII = <> a.m.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tėvų Pranciškonų koplyčia

Fathers Franciscans Chapel
St. Petersburg (Sant Petersburg)
Įkurta /Established - 1976 m. birželio mėn. 14 d.
 
555 68th Ave., St. Pete Beach, FL 33706
Archdiocese of <> (<> Arkivyskupija)
Music Director (Muzikos Vadovas): <>
 
Mišios Lietuviškai (Mass in Lithuanian)
Klebonas /Pastor - Kun./Rev. Antanas Grabnickas, OFM; Tel.: (727) 365-8836, antanas3@hotmail.com
Padėjėjas /Assistant - Kun./Rev. Dr. Matas Čyvas; Tel.: (727) 367-6244
Šiokiadieniais (Weekdays) - 8:00 a.m.

Mass in English (Mišios angliškai) - No Masses / Nevyksta

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    ILLINOIS (IL)

     Lemont, Chicago (Lemontas, Čikaga)
      Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos parapija

      Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission Church
     Įkurta /Established - <>

www.matulaitismission.com
http://lithuanianworldcenter.org/plc%20website_020.htm

Lithuanian World Center, 14911-127th St., Lemont, IL 60439
Čikagos Arkivyskupija /Archdiocese of Chicago
Tel.: (630) 257-8787, klebonija /rectory, pjmmission5538@sbcglobal.net

Misijos Kapelionas /Pastor - Kun. /Rev. Antanas Saulaitis SJ
(630) 257-5613
Prelatas - dr. Ignas Urbonas, (630) 243-0691
Kunigas talkininkas - Rytis Gurkšnys SJ
Seselės - Laimutė Kabišaitytė ir Pranciška Neringa Bubelytė
Seselių adresas - 1132 Gillian St., Lemont, IL 60439
lemontoseseles@sbcglobal.net

Misijos raštinė atdara - 9:00 a.m. ÷ 12:00 p.m. (I, II, IV, V)
Raštinės talkininkė - Daina Čyvienė
Tarybos pirmininkas - Romas Fabijonas, (708) 448-4027

Vargonininkė - Rasa Poskočimienė, (708) 301-4439
Liturginės muzikos vadovė - Jūratė Lukminienė, (708) 257-0645

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m., 11:00 a.m., 6:00 p.m.
Šeštadieniais /Saturdays - 8:00 a.m., 6:00 p.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:00 a.m.
Vaikų mišios - 9:00 a.m. kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį
Išpažintys - 5:00-5:50 p.m. šeštadieniais ir sekmadieniais
Šv. Rašto būrelis - 7:00 p.m. antradieniais PLC skaitykloje

Mišios angliškai /Mass in English
Nevyksta /No Masses

2006.X., bažnyčios lankomumas - 790 asmenys
Registruotų Misijos narių - 450 vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Chicago, Brighton Park (Čikaga, Braitono parkas)
    
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
    Immaculate Conception Church
    Įkurta /Established - 1914

www.

2745 West 44th St., Chicago, IL 60632
Čikagos Arkivyskupija /Archdiocese of Chicago
Tel.: (773) 523-1402, rectory/klebonija

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Thomas R. Koys
Kunigas - Jaunius Kelpšas
(630) 272-4907 mob., jauniusk@yahoo.com
Muzikos Vadovas /Music Director - Algimantas Barniškis
Parish Secretary - Alicia Ortega
Bulletin  - kun. Jaunius Kelpšas
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ 8:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Jaunius Kelpšas
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:00 a.m.

Ketvirtadieniais - 9:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - T. Koys, Ed Maxa, J. Kelpšas
Šeštadieniais /Saturdays - 4:30 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 8:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:00 a.m. (IV- 9:00 a.m.)

2006.X., bažnyčios lankomumas - 250 lietuviai
Registruotų viso parapijos narių - apie 3000 vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Chicago, Marquette Park (Čikaga, Market Parkas)
     Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
     Nativity of Blessed Virgin Mary Church
    Įkurta /Established - 1927

www.nativitybvm.info

6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629
Čikagos Arkivyskupija /Archdiocese of Chicago
Tel.: (773) 776-4600, rectory /klebonija, (773) 778-9665, parish hall /parapijos salė
jmshain3@yahoo.com

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Anthony L. Markus
Kunigas /Associate - Kun. /Rev. Arvydas P. Žygas
(773) 776-4600, Apz_academic@yahoo.com
Kunigas Emeritus -
John A. Kuzinskas
Kunigas Emeritus - Anthony J. Zakarauskas
Resident
-
Bernard Danber, OSA
Diakonai /Deacon - Vitas G. Paškauskas
Muzikos Vadovas /Music Director - Jūratė Grabliauskienė
Business Manager - Joseph Poprawski
Parish Secretary - ses. Johanna Marie Shainauskas
Bulletin Secretary - Johanna Marie Shainauskas
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Arvydas P. Žygas
Sekmadieniais /Sundays - 7:30 a.m.ir 10:30 a.m.
Sekmadieniais /Sundays - 8:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 7:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Anthony L. Markus
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m. ir 12:15 p.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - ???? asmenys
Registruotų Misijos narių - ???? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Chicago, Gage Park (Čikaga, Geidž parkas)
    Jaunimo Centro Marijos-Kelrodės Mergelės koplyčia
    Maria Della Strada Chapel
    Įkurta /Established - 1957

www.

2345 West 56th St., Chicago, IL 60636
Čikagos Arkivyskupija /Archdiocese of Chicago
Tel.: (773) 737- 8400, rectory/vienuolynas

Rector (Rektorius) ??? - Rev./Kun.
Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Antanas Gražulis, S.J.
773) 737- 8400, agsj5262@hotmail.com
Muzikos Vadovas /Music Director - Manigirdas Motekaitis
Parish Secretary - ????
Bulletin  - ????
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Antanas Gražulis, S.J., agsj5262@hotmail.com
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.
Šeštadieniais /Saturdays - 6:00 p.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:00 a.m.
Weekdays (Šiokiadieniais) - I, III --> 6:00 p.m., II, IV --> 8:00 a.m.

Ketvirtadieniais - 9:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Nevyksta /No Masses

2006.X., bažnyčios lankomumas - ??? asmenys.
Registruotų Misijos narių - ??? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Chicago, Marquette Park ???(Čikaga, Market parkas)
    Kunigų Marijonų Kongregacijos koplyčia
    Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception Chapel
    Įkurta /Established - ????

www.

6336 South Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629
Čikagos Arkivyskupija /Archdiocese of Chicago
Tel.: (773) 582-8191

Klebonas ???/Pastor??? - Kun. /Rev. <>, <>
Kunigai - Kun. /Rev. <>, <>, <>
Muzikos Vadovas /Music Director - <>
Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - ?????
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - ???
Šeštadieniais /Saturdays - 4:30 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 8:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:00 a.m.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

????????????????????????

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Waukeegan (Vokygan)
    Šv. Baltramiejaus bažnyčia
    St. Bartholomew's Church
    Įkurta /Established - <>

www.

730 Linkoln Ave., Waukeegan, IL 60085
Čikagos Arkivyskupija /Archdiocese of Chicago
Tel.: (847) 623-2655, rectory/klebonija

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. ????
Kunigas - ????

Muzikos Vadovas /Music Director - ????
Parish Secretary - ????
Bulletin  - ????
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ 8:00 p.m.???

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - ????
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:00 a.m.

Ketvirtadieniais - 9:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - ????
Šeštadieniais /Saturdays - 4:30 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 8:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:00 a.m. (IV- 9:00 a.m.)

2006.X., bažnyčios lankomumas - ????
Registruotų viso parapijos narių - apie ???? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

   MAINE (ME)

    Kennebunkport /Kenebunkport
    Kunigų Prančiškonų Kongregacijos Šv. Antano
Vienuolynas
    Congregation of Franciscans Fathers St. Anthony Monastery
   Įkurta /Established - ????

www.

28 Beach Ave., Kennebunk, ME 04043, P.O. Box 273
<> Arkivyskupija /Archdiocese of <>
Tel.: (
207) 967- 5209

Klebonas ???/Pastor??? - Kun. /Rev. <>, <>
Kunigai - Kun. /Rev. <>, <>, <>
Muzikos Vadovas /Music Director - <>
Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Nevyksta /No Masses

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - ???
Šeštadieniais /Saturdays - 0:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 0:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 0:00 a.m.

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    MARYLAND (MD)

     Baltimore /Baltimorė
      Šv. Alfonso bažnyčia
     
Saint Alphonsus /Saint John Neumann Shrine
     Įkurta /Established - 1887

www.

114 W Saratoga St., Baltimore, MD 21201
Baltimorės Arkivyskupija /Archdiocese of Baltimore
Tel.: (410) 685-6090, rectory/klebonija

Klebonas /Pastor - Rev. Msgr./Prel. Arthur W. Bastress
Dijakonas /
Deacon - Hugh Mills, Jr.
Muzikos Vadovas /Music Director –Joanne Gardner & Mary Stanton
Parish Secretary – Ginny Ebner
Bulletin Secretary- Hugh Mills, Jr.
Rectory Office Hours:
8:30 a.m. - 2:00 p.m. Mon.-Fri.; 9:00 a.m. – 1:00 p.m. Sunday

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Msgr./Prel. Arthur W. Bastress
Sekmadieniais
/Sundays - 8:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Msgr./Prel. Arthur W. Bastress
Šeštadieniais /Saturdays - 7:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m. ir 11:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 7:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas
08:30 a.m. ~ 30-60 asmenu
10:00 a.m. ~ 50-60
11:30 a.m. ~ 100-130
Registruotų lietuviu kilmes narių - 100

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    MASSACHUSETTS (MA)

      South Boston (Saut Bostonas)
       Šv. Petro lietuvių bažnyčia
      St. Peter LithuanianChurch
      Pastatyta 1901, atidaryta 1904 /Built 1901, opened 1904

www.stpeterlithparish.catholicweb.com

Bažnyčios adresas /Church location:
75 Flaherty Way, South Boston, MA 02127
Klebonijos raštinė ir pašto adresas /Rectory and mailing address:
50 Orton-Marotta Way, South Boston, MA 02127-2006
Tel. (617) 268-0353, klebonas@verizon.net

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Stephen P. Zukas
Tel. (617) 268-0353, klebonas@verizon.net
Muzikos vadovė /Music Director - Daiva Navickas
Rectory Office Hours: 9:00 a.m. ÷ 12:00 p.m.

Mišios /Masses:

Šiokiadienių Mišios /weekdays
klebonijos koplyčioje /in Rectory chapel
liet. ir angl. k./in English and Lithuanian
pirmad.- ketvirtad. - 8:00 p.m. , šeštad. - 9:00 a.m.
penktadieniais Mišių nėra /no Mass Fridays

Savaitgalio Mišios (bažnyčioje /in Church)
Sekmadieniais /Sundays
9:00 a.m. (anglų k. /in English)
10:30 a.m. (lietuvių k. /in Lithuanian)
Šeštadieniais /Saturdays
4:00 p.m. (anglų k./in English)

2006.X., bažnyčios lankomumas - ???? asmenys
Registruotų Misijos narių - ??? vienetų /units (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Worcester (Vorčesteris)
    Šv. Kazimiero bažnyčia
   St. Casimir Church
   Įkurta /Established - 1894

www.

41 Providence St, Worcester, MA 01604
Vorčester Vyskupija /Diocese of Worcester
Tel.: (508) 754 5142, rectory/klebonija

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Richard A. Jakubauskas
Muzikos Vadovas /Music Director - ????
Parish Secretary - ????
Bulletin  - ???
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??? p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Ričardas A. Jakubauskas
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - ???
Šeštadieniais /Saturdays - ??:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - <> asmenys
Registruotų parapijos narių - <> vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

     Brockton (Broktonas)
    Šv.Kazimiero bažnyčia
    
St. Casimir's Church
    Įkurta /Established - 1898

www.

21 Sawtell Ave, Brocton, MA 02402
Bostono Arkivyskupija /Archdiocese of Boston
Tel.: (508) 586-2226, klebonija /rectory

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. ???
Muzikos Vadovas /Music Director - <???
Parish Secretary - ???
Bulletin Secretary- ????
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - ????.
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - ????
Šeštadieniais /Saturdays - ??:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - ??:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:05 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - ??? asmenys
Registruotų Misijos narių - ??? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    MICHIGAN (MI)

     Detroit (Detroitas)
     Šv. Antano bažnyčia
     St. Anthony's Church
    Įkurta /Established - 1920

www.

1750 25th St, Detroit, MI 48216
Detroit arkivyskupija /Archdiocese of Detroit

Tel.: (313) 554-1284, klebonija /rectory
????@????.com

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Alfonsas Babonas
Muzikos Vadovas /Music Director - ????
Parish Secretary - ????
Bulletin Secretary - ????
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ???? p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - ????
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - ????
Šeštadieniais /Saturdays - ??:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - ???? asmenys
Registruotų Misijos narių - ???? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

     Southfield (Sautfildas)
     Dievo Apvaizdos bažnyčia
     Divine Providence Church
    Įkurta /Established - 1908

www.divineprovidencechurch.com

25335 West Nine Mile Rd, Southfield, MI 48033
Detroit arkivyskupija /Archdiocese of Detroit

Tel.: (248) 354-3429, klebonija /rectory
dpchurch@sbcglobal.net

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Ričardas Repšys
(248) 763-3099
mob, ricardasrp@yahoo.com
Muzikos Vadovas /Music Director - Rita Giedraitienė
Parish Secretary - Alma Butkunas
Bulletin Secretary - klebonas R. Repšys
Rectory Office Hours - 10:00 a.m. ÷ 12:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Ričardas Repšys
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Ričardas Repšys
Šeštadieniais /Saturdays - 4:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 9:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - 100 asmenys
Registruotų parapijos narių - 260 vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    NEBRASKA (NE)

     Omaha (Omaha)
     Šv. Antano bažnyčia
     St. Anthony's Church
    Įkurta /Established - 1907

www.

5401 S. 33rd St, Omaha, NE 68107
Omahos arkivyskupija /Archdiocese of Omaha

Tel.: (402) 733-2423, klebonija /rectory
<>

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. <>
Muzikos Vadovas /Music Director - ????
Parish Secretary - ????
Bulletin Secretary - ????
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - ?????
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - ????
Šeštadieniais /Saturdays - ??:00 p.m.

Sekmadieniais /Sundays - ??:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - ???? asmenys
Registruotų Misijos narių - ???? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    NEW JERSEY (NJ)

      Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
      SS Peter's & Paul's Church

      Elizabeth (Elizabet)
      Įkurta /Established - 1895

www.

211 Riplay Place, Elizabeth, NJ 07901
Niuvork Arkivyskupija /Archdiocese of Newark

Tel.: (908) 352-2271, rectory/klebonija

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Krzysztof Szczotka
Kunigas
/Associate - Kun. /Rev. Antanas Paškus
Pastoral assistant - Sr.Marita Dargis
Muzikos Vadovas /Music Director - Erick Houghton
Parish Secretary - ????
Bulletin Secretary- ????
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ 4:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - A
Antanas Paškus
Kas antrą sekmadienį /
Every Second Sunday - 11:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Krzysztof Szczotka
Šeštadieniais /Saturdays - 8:30 a.m. & 4:30 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m. & 11:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:30 a.m.

Prie parapijos veikia vaikų choras "Varpelis"
Gieda mišiose,dalyvauja parapijos renginiuose
Repeticijos - kas antrą sekmadienį
Vadovė - Birutė Mockienė
, tel.: (908) 918-0441, mockiene@gmail.com

2006.X., bažnyčios lankomumas - ???? asmenys
Registruotų parapijos narių - ???? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    NEW YORK (NY)

     Maspeth, Queens, New York (Maspetas, Kvinsas, Niujorkas)
     Viešpaties Atsimainymo bažnyčia
     Church of the Transfiguration
    Įkurta /Established - 1908

www.transfiguration.catholicweb.com

64-14 Perry Ave., P.O. Box 326, Maspeth, Queens, New York 11378
Bruklyno Vyskupija /Diocese of Brooklyn

Tel.: (718) 326-2236, klebonija /rectory
transfiguration@catholicweb.com

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Paul Wood
Vyskupas /Bishop in Residence - Paulius A. Baltakis, OFM, (718) 326-3199
Kapelionas /Parochial Vicar - Kun. /Rev. Vytautas Volertas, (718) 326-2236, volertas@aol.com

Muzikos vadovė /Music Coordinator, Cantor - Maria Flaim
Church Caretaker - Patricia Ambrosino
Bulletin Editor - Patricia Ambrosino
Sekretorės /Secretaries - Dorothy Gotard, Karin Gully
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Vytautas Volertas,
Vysk. /Bish. - Paulius A. Baltakis, OFM
Sekmadieniais /Sundays - 11:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Paul Wood, Vytautas Volertas
Šeštadieniais /Saturdays - 4:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 8:00 /10:00 a.m., 12:30 p.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 12:00 p.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - <> asmenys
Registruotų Misijos narių - <> vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Brooklyn, New York (Bruklinas, Niujorkas)
    Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia
    Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church
   Įkurta /Established - 1914

www.

259 North 5th St., Brooklyn, New York 11211
Bruklyno Vyskupija /Diocese of Brooklyn
Tel.: (718) 387-2111, klebonija /rectory

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Joseph Fonti
(718) 384-0223, OLMCN8TH@yahoo.com
Kapelionas /Parochial Vicar - Kun. /Rev. Vytautas Volertas
(718) 326-2236
, volertas@aol.com

Eucharistic Minister - Vytautas Čereška, 917-687-9289
Muzikos vadovė /Music Coordinator, Cantor - Asta Barkauskienė

Ūkvedys /Manager of Facilities - Richard Catalanotti
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Parapijos lietuvių veiklos komitetas
Pirmininkas - Vladas Sidas, 646-942-4448, SID100@aol.com
Biuletenio redaktorė - Vida Jankauskienė, LCRA@erthlink.net
Narės: Aldona Augylienė, Malvina Klivečkienė

Ūkvedys - Juozas Rudis

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Vytautas Volertas
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.

Mišios ispaniškai /Mass in Hispanic
Celebrant: Rev. - Joseph Fonti
Šeštadieniais
/Saturdays - ??:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 11:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:00 p.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - ???? asmenys
Registruotų Misijos narių - ???? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Long Island, New York (Longailendas, Niujorkas)
    Lietuviškos Šv. mišios rytiniame Long Island'e - Riverhead, NY
   
St.John The Evangelist Roman Catholic Church
    Įkurta /Established - XIX a.pabaigoje /late 1800

www.mychurchandtown.com/parishes/index.asp?pid=RC101

546 St. John Place /Fifth St., Riverhead, NY 11901
Jt.John the Evangelist priklauso Diocese of Rockville Centre
Tel.: (631) 727-2030, klebonija /rectory

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Thomas W.Coby
Bishop in residence – Emil A.Wcella
H.E. Bishop of Rockville Center – William P.Murphy
440 W.Neck Rd. Huntington, NY 11743
Cancery office: (516) 678-3138

Muzikos vadovė /Music Coordinator, Cantor - Laura Balnytė

Parapijos lietuvių veiklos komitetas
Koordinatorė - Neila Baumilienė
(631) 204-1329, neilabaumiliene@hotmail.com

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Šv.mišias aukoja atvykstantis Kun. /Rev. - Vytautas Volertas,
(718) 326-2236, volertas@aol.com
Sekmadieniais /Sundays - 3:00 p.m.

Tvarkaraštis 2010 metams
Birželio -  d.
Liepą - Nebus
Rugpjūtį - Nebus
Rugsėjo -  d.
Spalio -  d.
Lapkričio -  d.
Gruodžio -  d.

Lietuvių mišiose būna ~ 50 žmonių

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

    Rochester, NY (Ročesteris, NY valstija)
    Šv. Jurgio bažnyčia
   
St. George's Church
    Įkurta /Established - 1908

545 Hudson Ave, Rochester, NY 14605
 Ročesterio vyskupija /Diocese of Rochester

Tel.: (585) 232-4111, rectory/klebonija

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Dominic Mockevičius.
(585) 872-1361 mob., dmockevicius@rochester.rr.com
Kunigas - Gintaras Jonikas, gjonikas@gmail.com
Muzikos Vadovas /Music Director - Raimondas Obalis
Bulletin - kun. Gintaras Jonikas
Rectory Office Hours - pagal susitarimą

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Gintaras Jonikas
Sekmadieniais /Sundays - 11:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 9:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Dominic Mockevičius
Sekmadieniais
/Sundays - 9:30 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - apie 50 lietuviai
Registruotų parapijos narių - 100 vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    OHIO (OH)

     Cleveland (Klyvlendas)
     Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia
     Our Lady of Perpetual Help Church
    Įkurta /Established - 1929

www.

18022 Neff Rd, Cleveland, OH 44119
Klyvlend vyskupija /Diocese of Cleveland
Tel.: (216) 531-4263, klebonija /rectory

<>

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Gediminas Kijauskas, S.J.
(216) 531-4263 mob., gkijauskas@aol.com
Muzikos Vadovas /Music Director - Rita Čyvaitė-Kliorienė
Parish Secretary - Nijolė Kersnauskaitė
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Gediminas Kijauskas, S.J.
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.
Penktadieniais /Fridays - 6:00 p.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 7:00 p.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Gediminas Kijauskas, S.J.
Sekmadieniais /Sundays - 8:15 a.m. & 12:00 a.m.
Šeštadieniais /Saturdays - 4:00 p.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 7:25 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - ???? asmenys
Registruotų Misijos narių - ???? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

     Cleveland (Klyvlendas)
     Šv. Jurgio bažnyčia
     St.George Church
    Įkurta /Established - 1901

www.SaintGeorgeParish.com

6527 Superior Ave., Cleveland, OH 44103
Klyvlend vyskupija /Diocese of Cleveland
Tel.: (216) 431-5794, klebonija /rectory
info@SaintGeorgeParish.org

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Joseph A. Bacevice
(216) ????
mob., ????
Administrator (Administratorė) - Janet Verbyla
Music Director (Muzikos Vadovas) - Marytė Hudgins
Parish Secretary - ????
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Joseph A. Bacevice
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m. ir 10:30 a.m.
Šeštadieniais /Saturdays - 5:30 p.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 7:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Joseph A. Bacevice
Šeštadieniais
/Saturdays - 10:30 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 10:30 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - ???? asmenys
Registruotų Misijos narių - ???? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●     PENNSYLVANIA (PA)

      Philadelphia (Filadelfija)
      Šv. Andriejaus bažnyčia
      St. Andrew Church
     Įkurta /Established - 1924

1913 Wallace St./ 19th St., Philadelphia, PA 19130
Filadelfija arkivyskupija /Archdiocese of Philadelphia

Tel.: (215) 765-2322, klebonija /rectory, salrcc@aol.com

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Peter M. Burkauskas
Muzikos vadovas /Music Director - Ilona Babinskienė
Rectory Office Hours - as needed by Appointment

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Peter M. Burkauskas
Sekmadieniais /Sundays - 10:30 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Peter M. Burkauskas
Šeštadieniais /Saturdays - 9:00 a.m.
Sekmadieniais /Sundays - 12:15 p.m.
Penktadieniais /Fridays - 9:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - 150 asmenys
Registruotų parapijos narių - 250 vienetų (šeimos), pavienių apie 500

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

      Philadelphia (Filadelfija)
      Šv. Kazimiero bažnyčia
      St. Casimir Church
     Įkurta /Established - 1893

324 Wharton St., Philadelphia, PA 19147
Filadelfijos arkivyskupija /Archdiocese of Philadelphia

Tel.: (215) 468-2052, klebonija /rectory

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. Peter M. Burkauskas
Muzikos vadovas /Music Director - Anastasia (Stacy) Utkus
Sekretore /Parish Secretary - Anna Marie Gudonis
Rectory Office Hours: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. (Mon.- Fri.)

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - Peter M. Burkauskas
Lietuviškų mišių nėra

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - Peter M. Burkauskas
Šeštadieniais /Saturdays - 6:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - 8:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - 150 asmenys
Registruotų parapijos narių - 250 vienetų (šeimos), pavienių apie 500

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    RHODE ISLAND (RI)

      Providence (Providens)
      Šv. Kazimiero bažnyčia
      St. Casimir's Church
     Įkurta /Established - 1919

www.

350 Smith St, Providence, RI 02908
Diocese of Providence /Providens Vyskupija
Tel.: (401) 331-1051, klebonija /rectory

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. ???
Muzikos Vadovas /Music Director - ???
Parish Secretary - ???
Bulletin Secretary- ???
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??? p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - ???
Sekmadieniais /Sundays - ???:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - ???
Šeštadieniais /Saturdays - ??:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - ??? asmenys
Registruotų Misijos narių - ??? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    WISCONSIN (WI)

     Kenosha (Kenoša)
     Šv. Petro bažnyčia
     St. Peter's Church
    Įkurta /Established - 1903

www.

2224 30th Ave, Kenosha, WI 53144
Milvoki arkivyskupija /Archdiocese of Milwaukee

Tel.: (262) 551-9004, klebonija /rectory
<>

Klebonas /Pastor - Kun. /Rev. ????
Muzikos Vadovas /Music Director - ????
Parish Secretary - ????
Bulletin Secretary - ????
Rectory Office Hours - 9:00 a.m. ÷ ??:00 p.m.

Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kun. /Rev. - ????
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.

Mišios angliškai /Mass in English
Celebrant: Rev. - ?????
Šeštadieniais /Saturdays - ??:00 p.m.
Sekmadieniais /Sundays - ??:00 a.m.
Šiokiadieniais /Weekdays - ??:00 a.m.

2006.X., bažnyčios lankomumas - ???? asmenys
Registruotų Misijos narių - ???? vienetų (šeimos ir pavieniai)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti