Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/NJ

Niudžersio lietuviai ● New Jersey Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Elizabeth

Newark

NJ yra gyventojų /Population - 8,685,920 (1a-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 22,588 km2 / 8,721 mi2 (47-ta pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje <> gyvena /State Capital <> Population - <>


◙    Lietuvių telkiniai Niudžersio valstijoje

Pirmieji lietuviai šiose vietovėse pasirodė 1878 m.
Kadangi čia buvo nemažai fabrikų ir dirbtuvių ilgainiui čia apsigyveno ~ 10,000 lietuvių.


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

------------------
>> Elizabeth

Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia /St. Peter and Paul Lithuanian Church
Įkurta /Established - 1895 m.

211 Ripley Place, Elizabeth, NJ 07901
Tel.: (908) 352-2271


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate

Eugene C. Rainis - Mendham, NJ
290 Mountainside Rd., Mendham, NJ 07945
Tel: (973) 543-7294

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

New Jersey sporto klubas "Liepsna"
New Jersey Lithuanian Sport Club "Liepsna"

Žilvinas Bublis, pirmininkas /President
Tel.: (732) 713-510, zilvis_bublis@yahoo.com
Krepšinio vadovas - Ramūnas Liutikas, (862) 215-6164
Futbolo vadovas - Andrius Sprangauskas, (908) 494-6820
Pliažinis tinklinis - Gintaras Jocius, (908) 494-6024
"Baltijos" krepšinio komanda - Dainius Sakavickas, (732) 552-9818

Lietuvos Vyčiai, n-ta kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkas /Chair
Tel.: (000) 0000

-----------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Dr. Vinco Kudirkos lituanistinė mokykla
Dr. V.Kudirka Lithuanian Weekend School in Elizabeth

www.abc.com
211 Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206
St. Peter & Paul Church patalpose
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 1:15 p.m.
Laima Liutikienė, vedėja /Director
Tel.: (973) 371-1517, laimal74@yahoo.com


VIETOVĖS

◙    Elizabeth Area
      Elizabet apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 126,179(188-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - 15 mi / 24 km
Atstumas nuo Vašingtono /Distance from Washington D.C. - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Elizabeth apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Elizabeth Chapter

www.abc.com
Julius Veblaitis, pirmininkas /Chair
Tel.: (908) 687-4943, iveblaitis@comcast.net
Nariai:
<>

Šv. Petro ir Povilo parapijos komitetas
St. Peter and Paul's Lithuanian Parish Committee

211 Ripley Place, Elizabeth, NJ 07901
Julija Jesaitis, pirmininkė /Chair
Tel.: (908) 241-3491, jjesaitis@msn.com
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Kas antrą sekmadienį /Every Second Sunday - 11:00 a.m.

Kultūros grupė prie Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijos
Culture Group at St. Peter and Paul's Lithuanian Parish

Danguolė Didžbalienė, vadovė /Direktor
Tel.: (908) <>

Vaikų choras „Varpelis“
Children Choir "Varpelis"

Birutė Mockienė, vadovė /Director
Tel.: (908) 918-0441, mockiene@gmail.com

Lietuvių liaudies šokių grupė
Lithuanian Folk Dance Group

Zita Ūsavičiūtė, vadovė /Director
Tel.: (908) 892-5045, <>

◙    Newark Area
      Niuvorko apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - 281,402(64-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - 10 mi / 16 km
Atstumas nuo Vašingtono /Distance from Washington D.C. - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

www.abc.org

LB Newark apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Newark Chapter

www.abc.org
Vladas Audėnas, pirmininkas /Chair
Tel.: (908) 352-7828, audapet@worldnet.att.net

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti