Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/sportas

Sporto klubai ● Sport Clubs

ŠALFASS organizacija

NewEngland States

--- Connecticut, Massachusetts

Atlantic States

--- District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania

Midwest States

--- Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin

Central States

--- Kansas, Minnesota, Nebraska

South States

--- Florida, Georgia, North Carolina, Texas

Western States

--- Arizona, California, Colorado, Hawaii, Oregon, Washington

www.salfass.org

ŠALFASS - Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga
LAUNA - The Lithuanian Athletic Union of North America
1947 m. lapkričio 29 d. įkurta Augsburge, Vokietijoje

Adresas /Address
c/o Algirdas Bielskus, Gen. sekretorius – Lithuanian Center, 34251 Ridge Rd. Ste. # 408
Tel..: (440) 833-0545, Faksas: (216) 481-6064, E. paštas: Vyts@VPacct.com

ŠALFASS kartu su JAV Lietuvių Bendruomenės organizacija šiuo metu koordinuoja ir organizuoja visą lietuvišką veikla JAV
Įvairiose sporto šakose dalyvauja apie 1,000 ŠALFASS narių
ŠALFASS gali priklausyti visi lietuvių kilmės arba mišrių šeimų žmonės

Kiekvienais metais rudenį vyksta ŠALFASS suvažiavimai, kur išrenkama Centro valdyba
2007 m. lapkričio mėn. 17 d. jis įvyko Cleveland, OH
Išrinkta nauja ŠALFASS Centro valdyba

Prezidentas /President - Laurynas R. Misevičius (JAV, Edison, NJ)
Tel.: (203) 895-7147, larrykaunas@yahoo.com
Viceprezidentas /Vice President - Dr. Donatas Siliūnas (JAV, Chicago, IL)
Tel.: (630) 852-3204, dsiliunas@aol.com
Generalinis sekretorius /General Secretary - Algirdas Bielskus (JAV, Willoughby, OH)
Tel.: (440) 833-0545, Vyts@VPacct.com
Atstovas viešiesiems ryšiams /Press Secretary - Arūnas Čygas (Kanada, Etobicoke, ON)
Tel.: (416) 234-0998, cygas@rogers.ca
Iždininkas /Treasurer - Arūnas J. Morkūnas (Kanada, Etobicoke, ON)
Tel.: (416) 233-1920, jmorkunas@sympatico.ca
Rytų apygardos pirmininkas - Žilvinas Bublis (JAV, Avenel, NJ)
Tel.: (732) 713-510, zilvis_bublis@yahoo.com
Vidurio Vakarų apygardos pirmininkas - Arūnas Karalis (JAV, _, CA)
Tel.: (630) 699-3689, tunz33@aol.com
Kanados apygardos pirmininkas - Rimas Kuliavas (Kanada, _, ON)
Tel.: (416) 766-2996, Rimas@kuliavas.com
Krepšinio sekcijos vadovas - Algis Rugienius, Jr. (JAV, _, IL)
Tel.: (630) 427-0278, sixrugs@ameritech.net

Pirmosioms Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės įvyko1951 m. lapkričio mėn. Toronte, Kanada.
Nuo 1978 m. kas ketveri metai organizuojamos Pasaulio lietuvių sporto žaidynės.


◙    New E N G L A N D

-----------------------
>> Connecticut

Konektikuto lietuvių sporto klubas (KLSK)
Lithuanian Sports Club of Connecticut, Inc.

www.klsk.us
Tel.: (206) 600-5575 - Messaging Service
http://groups.msn.com/CLSC - KLSK naujienų grupė

Vaiva Geležauskaitė - KLSK prezidentė
Tel.: (203) 809-3555m, Veziukas@comcast.net
KLSL taryba:
Linas Balsys - vyr. finansininkas, Arvydas Trumpauskas - techninis direktorius, Rimas Samis - organizacinis direktorius, Jolanta Melninkaitis - direktore sporto reikalams, Deivis Valenta - Informacinių technologijų direktorius, Vytautas Petruškevicius - Garbės prezidentas
 
KREPŠINIS
Treniruotės/Practice
St. Joseph’s Church /Brooklyne School Gym

29 John St., Waterbury, CT 06708

7:00 – 10:00 p.m.
Pentadieniais /Fridays

FUTBOLAS
Treniruotės/Practice - pagal atskirą susitarimą
New Britain, High School Stadium
110 Mill St., New Britain, CT 06051

Treneris - Algis Bagdonas
Tel.: (860) 748-5640, abagdonas@msn.com

----------------------------
>>  Massachusetts

Masačiusetso lietuvių sporto klubas "Grandis"
Lithuanian Sports Club of Massachusetts "Grandis"

Edis Austras, prezidentas /President
Tel.: (781) 769-0120, austras@comcast.net

KREPŠINIS
Treniruotės /Practice - pagal atskirą susitarimą
Twin City Plaza, 20 McGrath Highway, Somerville, MA 02145
Andrius Zeikus, kapitonas
Tel.: (617) 888-0347, coachz2004@yahoo.com
Remigijus Bacevičius
 
TINKLINIS
www.lithvolleyball.com
Treniruotės/Practice
Galvin Middle School Gym
55 Pecunit St., Canton, MA 02021
Trečiadieniais /Wednesday
7:30 – 10:00 p.m.
Gintas Garsys, kapitonas
Tel.: (508) 353-5079, GintautasGarsys@yahoo.com

Nantucket LSK "Olimpas"
Lithuanian Sports Club of Nantucket "Olimpas"

Andrius Jankauskas, vadovas /President
Tel.: (774) 229-6163, j_andrius@hotmail.com


◙    ATLANTIC

----------------------------------
>> District of Columbia

Vašingtono lietuvių sporto klubas (LSK) "Vėjas"
Washington D.C. Lithuanian Sport Club "Vejas"

Ramūnas Kondratas, prezidentas /President
kondratas@verizon.net
Klubas turi krepšinio komandą, kuri treniruojasi skirtinguose vietose pagal atskirą susitarimą

-------------------
>>   Maryland

Baltimorės lietuvių atletų klubas (BLAK) "Vilkas"
Baltimore Lithuanian Athletic Club (BLAC) "Vilkas"

http://www.geocities.com/Colosseum/5224/blgd.htm
851 Hollins St., Baltomore, MD 21201

Prezidentas - <>
D

-----------------------
>>   New Jersey

New Jersey lietuvių sporto klubas "Liepsna"
New Jersey Lithuanian Sport Club "Liepsna"

Pirmininkas - Žilvinas Bublis
Tel.: (732) 713-510, zilvis_bublis@yahoo.com
Krepšinio vadovas - Ramūnas Liutikas
Tel.: (862) 215-6164, <>
Futbolo vadovas - Andrius Sprangauskas
Tel.: (908) 494-6820, <>
Pliažinis tinklinis - Gintaras Jocius
Tel.: (908) 494-6024, <>

Krepšinio treniruotės:
Antradieniais ir ketvirtadieniais
7:00 p.m. - 10:00 p.m.
Elizabeth High School
600 Peral St., Elizabeth, NJ 07202

Futbolo treniruotės:
Pagal atskirą susitarimą
Rahway Park, Rahway, NJ 07065

Niudžersio lietuvių sporto klubas (LSK) "Statyba"
New Jersey Lithuanian Sport Club "Statyba"

Marius Beresnevičius, vadovas /President
Tel.: (732) 300-3259, extrazmas@yahoo.com

-------------------
>> New York

New York "Lietuvių Atletų Klubas" (LAK)
New York Lithuanian Athletic Club
Įkurtas - 1901 m.

www.nylak.com
Prezidentas Stanislovas Kavaliauskas
Tel.: (917) 572-2045, herbysta@yahoo.com
Iždininkas Aldona Augylienė
Tel.: (646) 352-1052, aldonaa@nylak.com
Finansų sekretorius Donatas Augylius
Tel.: (347) 512-4462, donceny@gmail.com
Sekretorius Tomas Lora
Tel.: (646) 772-6280, tlora@optonline.net
Krepšinio koordinatorius Rimantas Rascius
Tel.: (718) 497-5032, rimantasr@nylak.com
Vaikų krepšinio koordinatorius Juozas Milukas
Tel.: (203) 918-7031, joem@nylak.com
Stalo teniso koordinatorius Petras Sevelkovas
Tel.: (917) 470-0181, petrassev@hotmail.com
Tinklinio koordinatorius Monika Sabalis
Tel.: (718) 683-7380, m.vygantas@att.net

KREPŠINIS
Treniruotės /Practice - St. Vincent gymnasium
180 N 7th St., Brooklyn New York, 11211
 
Pentadieniais /Fridays
7:00 - 8:00 p.m. VAIKAMS
7:00 – 9:00 p.m. VYRAMS
 
Donatas Augylius, kapitonas
Tel.: (347) 512-4462, donceny@aol.com
 
KITOS SPORTO ŠAKOS
Kitų sporto šakų treniruotės neorganizuojamos, bet atsiradus entuaziastų - klubas jiems padėtų. Kreipkitės į Juozą Miluką, joem@nylak.com

Vidurio Long Island – Stony Brook vietovė
Vyrų krepšinio komanda „ Perkūnas“

Kapitonas Dainius Laučys
Tel: (631) 846-6920,  (516) 965-3365 m., idlauciai@optonline.net

Rytinis Long Island – Southampton vietovė
Vyrų krepšinio komanda

Kapitonas Raimundas Rakauskas
Tel: (631) 836-1977, raimisyr@hotmail.com

Long Island moterų krepšinis
Kontaktiniai asmenys:

Rita Breivaitė-Crispo
Tel.: (631) 433-2143, Rita43c@aol.com
Evelina Breivaite–McDermott
Tel.: (631) 433-2142, evelinagraphics@aol.com

Niujorko lietuvių sporto klubas (LSK) "Artojas"
New York Lithuanian Sport Club "Artojas"

Vytautas Marčiulionis, vadovas /President
Tel.: (646) 281-4928, Vytas77@hotmail.com
Vaidas Sederevicius, kapitonas
Tel.: <>, vaidasse@yahoo.com

Niujorko lietuvių sporto klubas (LSK) "Perkūnas"
New York Lithuanian Sport Club "Perkūnas"

Dainius Laučys, vadovas /President
Tel.: (631) 846-6920, perkunas@optonline.net

--------------------------
>>   Pennsylvania

Philadelphia lietuvių sporto klubas (LSK) "Aras"
Philadelphia Lithuanian Sport Club "Aras"

Modestas Bužinskas, prezidentas /President
Tel.: (267) 934-4725, modelis50@hotmail.com
 
Klubas turi krepšinio komandą, kuri treniruojasi skirtinguose vietose pagal atskirą susitarimą
Treneris - Modestas Bužinskas, (267) 934-4725, modelis50@hotmail.com
Sporto vadovas - Rimas Gedeika, (609) 586-2968, gedeikar@aol.com


◙    MIDWEST

--------------
>> Illinois

Chicago akademinis sporto klubas (ASK) "Lituanica"
Chicago Academic Sport Club "Lituanica"

http://lituanica.org
Donatas Siliūnas, dr., prezidentas /President
Tel.: (630) 852-3204, (630) 709-3870, dsiliunas@aol.com

Chicago lietuvių futbolo klubas. (LFK) "Lituanica"
Chicago Lithuanian Soccer Club "Lituanica"

www.scliths.com
Dainius Ruževičius, prezidentas /President
Tel.: (773) 616-9701, magnatas1@gmail.com

Chicago lietuvių sporto klubas (LSK) "Žalgiris"
Chicago Lithuanian Sport Club "Žalgiris"

Paulius Butkūnas, prezidentas /President
Tel.: (734) 464-9171, pab21@dcx.com

Chicago lietuvių sporto klubas (LSK) "Neris"
Chicago Lithuanian Sport Club "Neris"

Tauras Šmulkštys, prezidentas /President
Tel.: (630) 469-1597; (773) 255-9387m, smulkstys@yahoo.com
Alda Brakauskienė-Pleirytė, tinklinio vadovė
Tel.: (630) 243-9084, brakauskas@comcast.net

Chicago lietuvių sporto klubas (LSK) "Atlantas"
Chicago Lithuanian Sport Club "Atlantas"

Aivaras Majus, pirmininkas /President
Tel.: (630) 788-4968, aitvaras@comcast.net

Chicago lietuvių sporto klubas (LSK) "Kaunas"
Chicago Lithuanian Sport Club "Kaunas"

Svajūnas Augys, pirmininkas /President
Tel.: (708) 692-7956, augys777@yahoo.com

Chicago lietuvių sporto klubas (LSK) "Stumbras"
Chicago Lithuanian Sport Club "Stumbras"

C
D

Chicago lietuvių sporto klubas (LSK) "Radviliškis"
Chicago Lithuanian Sport Club "Radviliškis"

C
D

Chicago lietuvių sporto klubas (LSK) "Rambynas"
Chicago Lithuanian Sport Club "Rambynas"

C
D

Chicago lietuvių sporto klubas (LSK) "Kretinga"
Chicago Lithuanian Sport Club "Kretinga"

C
D

Chicago lietuvių sporto klubas (LSK) "Vytis"
Chicago Lithuanian Sport Club "Vytis"

C
D

Chicago lietuvių <> klubas (LSK) "Ąžuolas"
Chicago Lithuanian Combat Fighters Club "Ąžuolas"

C
D

Chicago lietuvių teniso klubas
Chicago Lithuanian Tennis Club

C
D

Chicago lietuvių stalo teniso klubas
Chicago Lithuanian <> Tennis Club

C
D

Chicago lietuvių golfo klubas
Chicago Lithuanian Golf Club

C
D

A
B

C
D

-----------------
>>   Indiana

A
B

C
D

------------------
>> Michigan

Detroit lietuvių sporto klubas (LSK) "Kovas"
Detroit Lithuanian Sport Club "Kovas"

Paulius Butkūnas, prezidentas /President
Tel.: (734) 464-9171, pab21@dcx.com

Detroit lietuvių sporto klubas (LSK) "Kaunas"
Detroit Lithuanian Sport Club "Kaunas"

Laurynas Misiukevičius, <>
Tel.: (248) 703-0243, misiukevicius@yahoo.com

-----------
>> Ohio

Clevelend lietuvių sporto klubas (LSK) "Žaibas"
Clevelend Lithuanian Sport Club "Žaibas"

www.zaibas.org
Vidas Tatarūnas, prezidentas /President
Tel.: (440) 209-0440, tatarunas@oh.rr.com
Algirdas Bielskus, leng.atletikos ir plaukimo vadovas
Tel.: (440) 833-0545, Vyts@VPAcct.com

Clevelend lietuvių golfo klubas (LGK)
Clevelend Lithuanian Golf Club

Algis Nagevičius, pirmininkas /President
Tel.: (330) 721-2424, stonemed5@hotmail.com

--------------------
>> Wisconsin

A
B

C
D


◙    CENTRAL

-----------------
>>   Kansas

A
B

C
D

-------------------
>> Minnesota

Minnesota lietuvių sporto klubas (LSK) "Uodai"
Minnesota Lithuanian Sport Club "Uodai"

Dainius Ušackas, sporto reikalų koordinatorius /Coordinator
Tel.: (612) 290-1732, kavarskietis@yahoo.com

A
B

C
D

-------------------
>> Nebraska

A
B

C
D


◙    SOUTH

--------------
>> Florida

St. Petersburg lietuvių sporto klubas (LSK) "Perkūnas"
St. Petersburg Lithuanian Sport Club "Perkūnas"

Vitas Lukas, sporto reikalų koordinatorius /Coordinator
Tel.: (000) <>

A
B

C
D

----------------
>> Georgia

Atlanta lietuvių sporto klubas (LSK)
Atlanta Lithuanian Sport Club

Juras Palukaitis, sporto reikalų koordinatorius /Coordinator
Tel.: (770) 633-6356, jurasjuras@hotmail.com

-------------------------
>> North Carolina

A
B

C
D

--------------
>> Texas

A
B

C
D


◙    WESTERN

-----------------
>>  Arizona

A
B

C
D

-------------------
>> California

Los Angeles lietuvių sporto klubas (LSK) "Banga"
Los Angeles Lithuanian Sport Club "Banga"

www.LALithuanians.com
Vilius Žukauskas, prezidentas /President
Tel.: (310) 908-8630, vilius@bidz.com
Auris Jarašiūnas, tinklinio vadovas
Tel.: (310) 701-8472, auris@earthlink.net

Los Angeles lietuvių sporto klubas (LSK) "Žara-Sukūrys"
Los Angeles Lithuanian Sport Club "Žara-Sukūrys"

Živilė Monika Puodžiūnienė-Tomkutė, pirmininkė /President
Tel.: (818) 728-1371, mspuodziunas@speakeasy.net

San Diego lietuvių teniso klubas "Aras"
San Diego Lithuanian Tennis Club "Aras"

Algis Bačanskas, pirmininkas /President
Tel.: (760) 723-4377, abacanskas@aol.com

A
B

C
D

-------------------
>>   Colorado

A
B

C
D

---------------
>> Hawaii

A
B

C
D

---------------
>> Oregon

A
B

C
D

----------------------
>> Washington

A
B

C
D

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti