Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/gydytojai

Gydytojai lietuviškai ● Doctors Lithuanians in USA

      Sugrupavimas pagal JAV teritoriją

●    New England States ~~> Connecticut, Massachusetts, Maine
●    Atlantic States ~~> New York, New Jersey, Pennsylvania
●    Midwest States ~~> Illinois, Indiana, Michigan, Missouri, Ohio, Wisconsin
●    Central States ~~> Minnesota, Nebraska, Colorado
●    South States ~~> Florida, Georgia, Texas
●    Western States ~~> California, Arizona, Montana, Oregon, Washington

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga (ALGS)
Lithuanian - American Medical Association (LAMA)

www.algs-lama.org
Įsteigta: 1912.VI.9

Pirmininkas /President - Arvydas Vanagūnas, MD (Chicago), gastroentrologas
237 South Grove, Oak Park, Illinois 60302
Tel.: (312) 695-2758 (darbo/work), ava109@northwestern.edu
Gimė 1947 m. Augsburgh, Vokietija. 1973 m. baigė University of Illinois Medical School
 

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

          New  E N G L A N D 

CT - <> 

------------------------------------------------------------------------------
MA - <>

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

        ●    ATLANTIC

------------------------------------------------------------------------------
NJ - <>

---------------------------------------------------------------
NY - A
        <<<>>>

 

-------------------------------------------------------------
PA - A

        <<<>>>

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

        ●    MIDWEST

------------------------------------------------------------------------------
IL - <>

IL - Kąstytis Jucas, MD, S.C. (Chicago), odos ligos, chirurgija /<>
      3237 W. 111th St., Chicago, IL <>
      902 N. Western Ave., Chicago, IL <>
      Tel.: (773) 233-0744, (773) 489-4441

IL - Vilius Mikaitis, MD (Chicago), šeimos gydytojas /Family Physician
      10811 W. 143 rd St., # 100, Orland Park, IL 60467
      Tel.: (708) 460-2500

IL - Rasa Kazlauskaitė, MD (Chicago), <>

IL - Andrius Kudirka, MD (Chicago), šeimos gydytojas /Family Physician
      10811 W. 143 rd St., # 100, Orland park, IL 60467
      Tel.: (708) 460-2500

IL - L.D. Petreikis, DDS (Chicago), ortodontas /
      9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL <>
      Tel.: (708) 598-4055

IL - Linas Sidrys, MD (Chicago), okulistas

IL - Elona Ščiupokienė, MD (Chicago), <>

IL - Arvydas Vanagūnas, MD (Chicago), gastroentrologas
      Professor of Medicine & the Associate Chief for Clinical Gastroenterology
      Department of Medicine Division of Gastroenterology
      www.medicine.northwestern.edu/divisions/gastroenterology       www.medicine.northwestern.edu/divisions/gastroenterology/faculty/vanagunas.htm
Tel.: (312) 695-2758, ava109@northwestern.edu
Suite 1400, 676 N. St. Clair, Chicago, IL 60611
NMH/Galter, Room 17-250 , 675 N. St. Clair , Chicago, IL 60611
Northwestern University, The Feinberg School of Medicine
www.feinberg.northwestern.edu

IL - Daina Variakojis, MD (Chicago),

IL - Renata Variakojytė, MD (Chicago),

IL - <>

-----------------------------------------------------------------------------------
IN - <>

------------------------------------------------------------------------------
MI - <>

---------------------------------------------------------------
MO - Dalius Kedainis, MD (Lake St. Louis), vidaus ligos /Internal Medicine
      
 300 Medical Plaza, Suite 230, Lake St. Louis, MO 63367
        Tel.: (636) 625-1111, (314) 388-6247
        www.kedainismd.com

----------------------------------------------------------------------------------
OH - <>

---------------------------------------------------------------------------------------

WI - <>

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

        ●    CENTRAL

------------------------------------------------------------------------------
MN - <>

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

        ●    SOUTH

------------------------------------------------------------------------------
FL - <>

FL - Kazys J. Jankauskas, MD (), vidaus ligos /Internal Medicine
       Baptist Health Care - 1000 West Blount St., Pensacola, FL 32501
       Tel.: (850) 434-2248
       www.ebaptisthealthcare.org/FindADoc/Default.aspx?Action=All
 

FL - Jolita Klementaviciene, MD, (), vidaus ligos /Internal Medicine
       Baptist Health Care - 85 Baybridge Dr., Gulf Breeze, FL 32561
       Tel.: (850) 932-2000
       www.ebaptisthealthcare.org/FindADoc/Default.aspx?Action=All

FL - Richard Klementavicius, MD (), anesteziologas / Anesthesiologist
       Baptist Hospital - 1717 North E St., Suite 203, Pensacola, FL 32501      
       Tel.: ( 850) 437-8393
       www.bhcpns.org/BaptistHospital/Physicians.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------
TX - <>

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

        ●    WESTERN

------------------------------------------------------------------------------
CA - <>

CA - Rimtas Marcinkus, MD (Rancho Mirage, CA), <>
        35280 Bob Hope Drive Suite 105, Rancho Mirage, CA <>
       Tel.: ()

----------------------------------------------------------------
OR -
<>

---------------------------------------------------------------
WA - <>

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti