Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/GA

Džordžijos lietuviai ● Georgia Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Švietimo

Vietovės

Atlanta

GA dabar gyvena gyventojų /Population - 9,544,750 (9-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 153,909 km2 / 59,425 mi2 (24-ia pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area


◙    Lietuvių telkiniai Džordžijos valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

---------------
>> Atlanta

<>


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in Atlanta, GA

1202 Lexham Drive, Marietta, GA 30068
Garbės konsulas /Honorary Consul - Roma Kličienė, dr.
Tel: (770) 992-6620, kliciusa@bellsouth.net

-----------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinė mokykla /Lithuanian Weekend School

Saulės lituanistinė mokykla
"Saules"  Lithuanian Weekend School in Atlanta

www.lietuviaiatlantoje.org/index.php?id=2
4300 King Springs Rd. SE, Smyrna, GA 30082
Kas antrą šeštadienį: 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
Audronė Durham, direktorė /Principal
Tel.: (770) 795 7952, audronev@yahoo.com


VIETOVĖS

◙    Atlanta Area
      Atlantos apylinkė

www.lietuviaiatlantoje.org

Miesto gyventojų /City Population - 486,411 (34-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York, NY - <> mi /<> km
Atstumas nuo Vašingtono D.C. /Distance from Washington D.C. - <> km /<> mi
Atstumas nuo Majamio /Distance from Miami, FL - <> mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

JAV LB Atlanta apylinkė
Lithuanian American Community, Atlanta Chapter

www.lietuviaiatlantoje.org
Juras Palukaitis, pirmininkas /Chair
Tel.: (770) 633-6356, jurasjuras@hotmail.com
Laura Vincaitytė-Moore, pirmininkė /Chair
Tel.: (678) 366-1468, laura.vincaityte@comcast.net
Valdyba:
Domas Asanavičius, Justinas Bartkevičius, Juras Palukaitis, Virginija Šileikaitė Thoresen, Giedrius Stankevičius, Simona Tamošiūnaitė, Aušra Urbelienė, Juozas Urbona
lietuviaiatlantoje@gmail.com

Lietuvių liaudies šokių grupė
Lithuanian Folk Dance Group

A
Tel.:

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti