Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/MD

Merilando lietuviai ● Maryland Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Vietovės

Baltimore

MD dabar gyvena gyventojų /Population - 5,618,344 (19-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 32,133 km2 /  12,407 mi2 (42-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area


◙    Lietuvių telkiniai Merilando valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

------------------
>> Baltimore

Lietuvių Namai
Lithuanian Hall
Įsteigti /Established - 19oo

851-853 Hollins St., Baltimore, MD 21201
Iš šiaurės: I-95 --> “Fort McHenry" tunnel --> Už tunelio: “395 North, Inner City Downtown” --> dešinėje
“Martin Luther King Blvd.” --> kairėje, už poros gatvių “Lombard Str.” --> bloką pavažiavus, 1-ji gatvė dešinėje “Parkin Str.”
Iš pietų: I-95 --> antras išvažiavimas prieš tunelį "I-395 North" --> kairėje “Martin Luther King Blvd.” --> kairėje "West Lombard Str." --> dešinėje “Parkin Str.”

Šv. Alfonso bažnyčia
Saint Alphonsus - Saint John Neumann Church Hall

114 W Saratoga St., Baltimore, MD 21201


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Nėra

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

Amerikos Legionas
American Legion  Lithuanian Post No. 154

Vadas /Commander - Walt Cooper
Tel.: (410) 437-4960

<> skautai ir skautės
Washington D.C. Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: (703) 335-2700, paulm@pxpt.com

Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

Amerikos Legionas
American Legion  Lithuanian Post No. 154

Vadas /Commander - Walt Cooper
Tel.: (410) 437-4960

 


VIETOVĖS

◙    Baltimore Area
      Baltimore apylinkė

http://lietuvis.net

Miesto gyventojų /City Population - 640,961 (19-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Vašingtono D.C. /Distance from Washington D.C. - 43 mi / 70 km
Atstumas nuo Niujorko /Distance from New York - 191 mi / 305 km
www.randmcnally.com

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

JAV LB Baltimore apylinkė
Lithuanian American Community, Baltimore Chapter

http://lietuvis.net
Kęstas Chesonis , pirmininkas /Regional Chair
Tel.: (410) 433-6421, chesonis@erols.com

Lietuvių Namai
Lithuanian Hall Association

851-853 Hollins St., Baltimore, MD 21201
Tel.: (410) 685-5787
Balys Brasauskas, pirmininkas /President
Tel.: <>

Šv. Alfonso parapijos komitetas
Saint Alphonsus - Saint John Neumann Parish Committee

114 W Saratoga St., Baltimore, MD 21201
Tel.: (410) 685-6090, Pastor, Msgr. Arthur W. Bastress
<>, pirmininkas /Chair
Tel.: <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 9:00 a.m.

Lietuviška radijo programa "Lietuvių melodijos valanda"
Lithuanian Radijo Program "Lithuanian Melody Time"
Transliuojama iš Baltimorės

750 AM per WPAT stotį
Sekmadieniais /Sundays  10:00 - 11:00 a.m.
Gintaras Buivys, direktorius /Director
Tel.: (410) 276-4598, <>

Baltimorės lietuvių atletų klubas (LAK)
Baltimore Lithuanian Athletic Club

http://www.geocities.com/Colosseum/5224/blgd.htm
851 Hollins St., Baltomore, MD 21201
<> Gym - treniruotės/Practice
Penktadieniais /Fridays: 7:00 p.m. - 10:00 p.m. ???
<>, presidentas /President
Valdybos pirmininkas /President
Tel.: (000) <>

Lietuvių liaudies šokių grupė "Malūnas"
Lithuanian Folk Dance Group "Malunas"

Rytis Grybauskas, vadovas /Director
Tel.: <>

Choras "Daina"
Choir "Daina"

<>, vadovas /Director
Tel.: <>
Justas Buivys, valdybos pirmininkas /President
Tel.: (410) 276-4598

Lietuviškas Tautiškas knygynas
Lithuanian <> Bookstore

851 Hollins St., Baltomore, MD 21201
(410) 646-0261
Dirba Sekmadieniais /Sundays: 11:00 a.m - 1:00 p.m.
Atsakinga - Maria Patlaba

Amerikos Legionas
American Legion  Lithuanian Post No. 154

Vadas /Commander - Walt Cooper
Tel.: (410) 437-4960

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti