Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/MN

Minesotos lietuviai ● Minnesota Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

St. Paul

MN yra gyventojų /Population - 5,197,621 (21-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 225,365 km2 / 87,014 mi2 (12-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje St. Paul gyvena /State Capital St. Paul Population - 273,535


◙    Lietuvių telkiniai Minesotos valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

Nuolatinių savo vietų lietuviai MN neturi


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Lietuvos Respublikos garbės konsulatas
Lithuanian Republic Honorary Consulate in Stillwater

Otto Heinz Veinsreideris - Stillwater
4290 Neal Ave North, Stillwater, MN 55082
Tel: (651) 430 4965, ottovee1@yahoo.com

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

Skautai ir skautės
Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

-----------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Martyno Mažvydo lituanistinė mokykla
Martynas Mazvydas Lithuanian Weekend School in <>

www.lacmn.org
<>
1381 Summit Circle, West St. Paul, MN 55118
Sekmadieniais: 5:30 p.m. - 8:30 p.m.
Rasa Jakštienė, vedėja /Director
Tel.: Tel.: (651) 552-2051, rasa_jakstiene@hotmail.com


VIETOVĖS

◙    St. Paul Area
      Sankt Polo apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 273,535 (67-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - 399 mi / <> km
Atstumas nuo Vašingtonas D.C. /Distance from Washington D.C. - 1108 mi /<> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Minnesota apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Minnesota Chapter

www.abc.com
Tomas Urbonas, pirmininkas /Chair
Tel.: (952) 200-8743, urbotomas@hotmail.com
Nariai:

Tautinių šokių grupė "<>"
Lithuanian folk dance group "<>"

<>, vadovė /Director
Tel.: <>

◙    <> Area
      <> apylinkė

Miesto gyventojų /City Population - <>
www.city-data.com, www.ersys.com
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - xx mi / xx km
Atstumas nuo Medison /Distance from Madison - xx mi / xx km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

www.abc.org

LB <> apylinkės valdyba
Lithuanian American Community <> Chapter

www.abc.org
<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

A
Lithuanian

<>, vadovė /Director
Tel.: (<>) <>, <>

Lietuvos Vyčiai, n-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil n

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti