Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/NC

Šiaurės Karolinos lietuviai ● North Carolina Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Durham

NC dabar gyvena gyventojų /Population - 9,521,032 (10-ta pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 139,389 km2 /  53,819 mi2 (28-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje Raleigh gyvena /State Capital Raleigh Population - 356,321 (51-as pagal dydį JAV miestas)


◙    Lietuvių telkiniai Šiaurės Karolinos valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

---------------
>> Durham

A
B

C
D


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Nėra

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

Nėra

-----------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Gintarėlio lituanistinė mokykla
Amber Lithuanian Weekend School in Morrisville

www.nclietuviai.com
Cedar Fork Community Center
1050 B Town Hall Dr., Morrisville, NC 27560
Šeštadieniais: 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Koordinatoriai /Coordinators:
Enrikas Vainorius ir Dalia Juzumienė
enrikas@streamlogistics.com, enrikas@ratasinc.com
Mokytoja - Laura Juknaitė-Grari
Tel.: (919) 601-6220, laura_juknaite@yahoo.com


VIETOVĖS

◙    Durham Area
      Durham apylinkė

http://nclietuviai.org

Miesto gyventojų /City Population - 209,009 (93-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Vašingtono D.C. /Distance from Washington D.C. - 256 mi / <> km
Atstumas nuo <> /Distance from <> - <> mi / <> km
www.randmcnally.com

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

JAV LB North Carolina apylinkė
Lithuanian American Community, North Carolina Chapter

http://nclietuviai.org
Enrikas Vainorius, dr., pirmininkas /Regional Chair
Tel.: (919) 830-6492, enrikas@nclietuviai.org

Durham - Tautinių šokių grupė "Šokis"
Lithuanian folk dance group "Sokis"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000)

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti