Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/NE

Nebraskos lietuviai ● Nebraska Lithuanian

Lietuvių telkiniai

Susirinkimų vietos

Organizacijos, įstaigos

Valstybinės

Visuomeninės

Švietimo

Vietovės

Omaha

NE yra gyventojų /Population - 1,774,571 (38-a pagal gyventojus JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_population
Plotas /Land Area - 200,345 km2 /77,354 mi2 (16-a pagal dydį JAV valstija)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_area
Sostinėje <> gyvena /State Capital <> Population - <>


◙    Lietuvių telkiniai Nebraskos valstijoje

Istorija


◙    Susirinkimų vietos /Meeting Places

Šv. Antano lietuvių bažnyčia /St. Anthony Lithuanian Church
Įkurta /Established - 1941

5401 S. 33rd St, Omaha, NE 68107
Tel.: (402) 733-2423


◙    Organizacijos, įstaigos /Organizations, Societies

-----------------------------------------------------------------------
>> Lietuvą atstovaujančios /Lithuania Presenting

Nėra

------------------------------------------------------
>> Bendros visuomeninės /Common

Skautai ir skautės
Scouts

<>, vietininkas /Scout Master
Tel.: <>

Lietuvos Vyčiai, <>-a kuopa
Knights of Lithuania, Cauncil <>

<>, pirmininkė /Chair
Tel.: <>

-----------------------------------------------------------------------------
>> Lituanistinės mokyklos /Lithuanian Weekend School

Omahos lituanistinė mokykla
Lithuanian Weekend School in Omaha

www.abc.com
Adresas
Vieta
Šeštadieniais: 9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Irena Gartigaitė, vedėja /Director
Tel.: (402) 731-1069, igartigas@aol.com


VIETOVĖS

◙    Omaha Area
      Omahos apylinkė

www.abc.com

Miesto gyventojų /City Population - 427,872 (42-as pagal dydį JAV miestas)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_population
Atstumas nuo Čikagos /Distance from Chicago - <> mi / <> km

ORGANIZACIJOS, KLUBAI, DRAUGIJOS, ĮSTAIGOS
Organizations, Clubs, Societies

LB Omaha apylinkės valdyba
Lithuanian American Community Omaha Chapter

www.abc.com
Kristina Jonykaitė, pirmininkė /Chair
Tel.: (402) 932-5067, krisjonyka@cox.net
Nariai:

Tautinių šokių grupė "Aušra"
Lithuanian folk dance group "Aušra"

<>, vadovė /Director
Tel.: (000)

Šv. Antano parapijos komitetas
St. Anthony's Lithuanian Parish Committee

5401 S. 33rd St, Omaha, NE 68107
<> pirmininkas /Chair
Tel.: (860) <>
Mišios lietuviškai /Mass in Lithuanian
Sekmadieniais /Sundays - 10:00 a.m.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti