Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/apylinkes/WY

Wyoming

Advokatai kalbantys lietuviškai JAV ● Lithuanian Speaking Lawyers in USA

NewEngland States 6

--- Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

Atlantic States 8

--- Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia, West Virginia

Midwest States 5

--- Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin

Central States 7

--- Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota

South States 12

--- Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas

Western States 13

--- Arizona, Alaska, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Amerikos Lietuvių Advokatų Sąjunga
The Lithuanian-American Bar Association, Inc. (LABAS)
A not-for-profit organization of attorneys and law students working in a variety of activities
to promote professional development and the rule of law in the United States and Lithuania

www.javadvokatai.org
Įsteigta /Established - 1991 m.

Prezidentas /President - Patricia A. Streeter
221 North Main St., Suite 300, Ann Arbor, Michigan 48104
Tel.: (734) 222-0088, pas@patstreeter.com

Viceprezidentas /Vice President - Tony Mankus
MANKUS & MARCHAN, LTD
5950 E. Lincoln Ave., Route 53, Suite 500, Lisle, Illinois 60532
Tel.: (630) 960.0500, tman@irstax.com

Sekretorė /Secretary - Susan M. Brazas
BOLGRIEN, KOEPKE & KIMES
542 E. Grand Ave., Beloit, WI 53511
Tel.: (608) 365-7702, s.brazas@insightbb.com

Iždininkas /Treasurer - Al Sirvaitis
380 East 185th St., Cleveland, OH 44119
Tel.: (216) 692-1222, alsir@aol.com


◙    New E N G L A N D

-----------------------
>> Connecticut

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------
>> Maine

A
B

C
D

A
B

C
D

----------------------------
>>  Massachusetts

A
B

C
D

A
B

C
D

----------------------------
>> New Hampshire

A
B

C
D

A
B

C
D

------------------------
>> Rhode Island

A
B

C
D

A
B

C
D

-----------------
>> Vermont

A
B

C
D

A
B

C
D


◙    ATLANTIC

-------------------
>> Delaware

A
B

C
D

A
B

C
D

----------------------------------
>> District of Columbia

A
B

C
D

A
B

C
D

-----------------------
>>   Maryland

A
B

C
D

A
B

C
D

-----------------------
>>   New Jersey

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------
>> New York

A
B

C
D

A
B

C
D

-----------------------
>>   Pennsylvania

A
B

C
D

A
B

C
D

----------------
>> Virginia

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------------
>> West Virginia

A
B

C
D

A
B

C
D


◙    MIDWEST

--------------
>> Illinois

A
B

C
D

A
B

C
D

----------------
>>   Indiana

A
B

C
D

A
B

C
D

------------------
>> Michigan

A
B

C
D

A
B

C
D

------------
>> Ohio

A
B

C
D

A
B

C
D

--------------------
>> Wisconsin

A
B

C
D

A
B

C
D


◙    CENTRAL

------------
>> Iowa

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------------
>>   Kansas

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------
>> Minnesota

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------
>> Missouri

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------
>> Nebraska

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------
>> North Dakota

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------
>> South Dakota

A
B

C
D

A
B

C
D


◙    SOUTH

---------------
>> Alabama

A
B

C
D

A
B

C
D

-----------------
>>   Arkansas

A
B

C
D

A
B

C
D

--------------
>> Florida

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Georgia

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Kentucky

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Louisiana

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Mississippi

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> North Carolina

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Oklahoma

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> South Carolina

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Tennessee

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Texas

A
B

C
D

A
B

C
D


◙    WESTERN

-----------------
>>  Arizona

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Alaska

A
B

C
D

A
B

C
D

-------------------
>> California

A
B

C
D

A
B

C
D

-----------------
>>   Colorado

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Hawaii

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Idaho

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Montana

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Nevada

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> New Mexico

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Oregon

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Utah

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Washington

A
B

C
D

A
B

C
D

---------------
>> Wyoming

A
B

C
D

A
B

C
DReklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti