Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinios/knygos__i&scaron_lietuvos__i_pasauli

Knygos iš Lietuvos į pasaulį

            UAB “Baltu lanku”  knygynas
Baltos lankos/ Eksporto ir Importo skyrius    „Baltos lankos“ - daugiau kaip 15 metų Lietuvoje ir užsienyje žinoma leidybos kompanija, 2002  metais įsteigusi to paties pavadinimo knygynų tinklą.
    „Baltų lankų“ knygynas puikiai atliepia steigėjų lūkesčius - yra vienas pirmaujančių rinkos lyderių. Platus leidinių asortimentas lietuvių ir užsieniokalbomis, lanksti kainų politika, individualus dėmesys klientams - tikroji „Baltų lankų“ sėkmės formulė.
    Trijuose didžiausiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje savus prekybos salonus turintis „Baltų lankų“ knygynas (bendras prekybos plotas sudaro 1,5 tūkst. kv.m., juose darbuojasi 75  skirtingų sričių specialistai) neapsiriboja prekyba Lietuvoje, bet ir palaiko gerus santykius su užsieniu.
    Mūsų siūlomo asortimento kokybę vertina tokie partneriai, kaip Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Teismas Liuksemburge, JAV Kongresas.
    2006  metais „Baltų lankų“ knygynas tapo pirmuoju Tarptautinės Knygų pardavėjų federacijos nariu iš Lietuvos.
    Tai pačiais metais „Baltų lankų“ knygyno apyvarta išaugo 53 procentais ir pasiekė 13,5 mlj. Lt.

    Maloniai kviesdami tapti mūsų partneriais ir klientais, norėtume patikinti, kad „Baltų lankų“ knygyno eksporto skyriaus darbuotojai, atsižvelgdami į Jūsų poreikius ir interesus, parengs rekomenduojamų leidinių katalogus su galimomis įsigyti prekėmis Jums patogiu formatu bei atsiųs detalią informaciją apie prekių pristatymo terminus kartu su įmonės rekvizitais.

    Mūsų tikslas- visapusiškai patrauklus plačiausio asortimento, geriausios kainos, individualaus dėmesio bei lojalumo skatinimo klientui derinys.

    Nuoširdžiai tikime bendra sėkme, tad maloniai laukiame progos pateisinti Jūsų pasitikėjimą.
    Pagarbiai,
„Baltu lankų“ knygynas,  Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, Lietuva,
Tel./faks.: (370-5) 243 0021, El. p.: giedre@blk.lt, www.blk.lt
          

Knygų sąrašas:

 Jonas Mekas
My night life
Jonas Mekas — avangardinio kino pradininkas, nepriklausomas menininkas, gyvenantis ir dirbantis Niujorke. Išgarsėjęs savo kino dienoraščiais, naratyviniais bei dokumentiniais filmais, Jonas Mekas gerai žinomas ir kaip poetas bei prozininkas. Šį kartą menininkas skaitytojus turėtų nustebinti originaliu, eksperimentinio turinio ir formos kūriniu — Mano naktys sudaryta iš Jono Meko sapnų, susapnuotų ir užrašytų 1978 — 1979 metų laikotarpiu.
Knyga iliustruota originaliomis Eugenijaus Varkulevičiaus (August Varkalis) iliustracijomis.
Šiuose užrašytuose sapnuose atsispindi Jono Meko asmeninių išgyvenimų atgarsiai, iškylantys
sapnams būdingomis groteskiškomis, sutirštintomis, realybės ribas peržengiančiomis formomis.
Tačiau po sapnams įprastu grotesku bei chaosu glūdi vientisa gyvenimo istorija, atsiskleidžianti
kasdieniuose patyrimuose, sudėtingoje emigranto dalioje, tėvynės prisiminimų leitmotyvuose.
Jonas Mekas Mano naktyse tęsia kino dienoraščių tradiciją, pagal kurią dėmesio centre atsiduria
subtilūs, kraštutiniškai subjektyvūs, kasdieniai asmeniniai momentai, fiksuojamos savo ir draugų
gyvenimo akimirkos, nenuspėjamas formas įgauna nesuvaldomas sapnų pasąmonės srautas.

Kalba: anglų
126 puslapių
2007 metai
Kaina: 25 €

 Vincas Trumpa
Apie žmones ir laiką
Tai akademinės studijos, įvairių sukakčių proga parašyti straipsniai, pagaliau - knygų recenzijos ir nekrologai. Išsibarstę išeivijoje ėjusiuose laikraščiuose ir žurnaluose, plačiajai visuomenei jie mažai žinomi, tai ir paskatino juos sudėti į vieną knygą. Jei ne griauti stereotipus, tai juos parodyti - toks gal būtų šioje knygoje sudėtų straipsnių tikslas, gal ir ne tikslas, o tiesiog taip pasireiškia atidžiai skeptiška Vinco Trumpos laikysena. Daugelis istorinių ir kultūrinių stereotipų nėra aiškūs tiems, kurie jų laikosi, kitaip jie nebūtų stereotipai. Trumpos refleksijos leidžia apčiuopti ir sustabarėjusių vertinimų bei ideologemų silpnąsias vietas, ar tuos kultūros ir istorijos užkaborius, kurie kadaise buvo akivaizdūs ir vieši, tik laiko ir ideologemų sluoksnis juos šiandien užklojęs. Analizuodamas žmones Trumpa mėgina atskleisti tiek jų aplinkos, tiek epochos savybes, tiek jų santykį su gyvenamuoju metu.

ISBN: 9955-429-39-9
Kalba: lietuvių
476 puslapių
2001 metai
Kaina: 4 €

 Violeta Kelertienė
Kita vertus… Straipsniai apie lietuvių literatūrą
Žinomos lietuvių literatūros kritikės, Ilinojaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjos V. Kelertienės straipsniai tiek sovietiniais laikais, tiek ir pastaraisiais metais yra svarus įnašas į lietuvių literatūrologiją. Vienas iš svarbiausių V. Kelertienės darbų bruožų – specifinis jos raštų adresatas: daugelis jos straipsnių yra skirti ne Lietuvos skaitytojui. Šiandien, kai lietuvių literatūra vis sėkmingiau skinasi kelius į tarptautinę areną, reikli, bet geranoriška V. Kelertienės literatūros kritika, geras tarptautinio literatūros konteksto išmanymas tampa ypač vertingas.

ISBN: 9955-23-015-0
Kalba: lietuvių
308 puslapių
2006 metai
Kaina: 6 €

 Manau, kad... Pokalbiai su Tomu Venclova
Tomas Venclova - Jeilio universiteto (JAV) profesorius, vienas žymiausių lietuvių poetų, vertėjų, literatūros kritikų ir publicistų. Pokalbių knygoje „Manau, kad ...“ surinkti 1977-1999 metais lietuvių, lenkų, rusų, anglų kalbomis spaudoje pasirodę interviu, skirti literatūros, kultūros ir politikos klausimams.

ISBN: 9955-00-038-4
Kalba: lietuvių
317 puslapių
2000 metai
Kaina: 7 €

 Saulius Žukas
Donelaičio kūryba
Turinys:
- Istorinė aplinka ir poeto gyvenimas
- Bendras Donelaičio „Metų“ apibūdinimas. Poetinės įtampos prigimtis
- Donelaičio kūrybos ištraukos ir užduotys
- Poetinis „Metų“ pasaulis
- „Metų“ reikšmė lietuvių literatūrai

ISBN: 9955-00-057-0
Kalba: lietuvių
120 puslapių
2000 metai
Kaina: 2 €

 Malvina Jelinskaitė
Dailės vadovėlis II kl.
Šie vadovėliai – pirmieji du iš numatomų keturių I – IV klasės dailės vadovėlių.
Vadovėliai skirti mokiniams, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje. Kiekvieną vadovėlį sudaro 36 pamokos (72 puslapiai), pabaigoje (8 puslapiai) pateikiamos metodinės nuorodos ir informacija dailės mokytojams bei tėvams.
Vadovėlio tikslas – padėti vaikui per dailės pamokas pažinti ir suvokti save bei supantį pasaulį, išreikšti jausmus, emocijas bei patyrimą dailės kalba, taip pat skatinti ir plėtoti prigimtinį vaiko kūrybiškumą, ugdyti gebėjimą savitai interpretuoti gyvenimo ir meno reiškinius.
Šio vadovėlio privalumas tas, kad dailės pamokose naudojamos tiesiog iš aplinkos paimtos darbo priemonės ir medžiagos: seni, nenaudojami daiktai, gamtinės medžiagos, drabužiai, kūrybos objektais taip pat paverčiamos rankos, kojos, veidas ir pan. Toks darbo pobūdis padės vaikams pastebėti, kas yra aplink juos, ir kūrybingai visa naudoti bei vertinti.
Siekiant atskleisti kūrybos dinamiką, įvairovę, įtraukti ir sudominti mokinius, vadovėliuose šalia vaikų ir dailininkų kūrinių pateikiama daug nuotraukų iš dailės pamokų.
Kuriant dailės mokymo pradinėse klasėse metodą, atsižvelgta į naujas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 metų liepos 9 dieną, ir Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos patirtį.
Vienas vadovėlio atvertimas – viena pamoka. Kiekvienoje pamokoje vaikas ras GALERIJĄ, kur pateikiamos dailės kūrinių reprodukcijos, susijusios su nagrinėjama tema, nuorodos mokiniams į kitas galimas užduotis, bandymus, eksperimentus, taip pat pateikiami ir vaikų darbai.
Didžiausias vadovėlių pradinėms klasėms privalumas – jų tęstinumas, o žaismingas kūrybos ir dailės pažinimo derinimas daro vadovėlius laisvus ir netrafaretiškus.

ISBN: 9955-584-88-2
Kalba: lietuvių
80 puslapių
2005 metai
Kaina: 7 €

 Alfonsas Nyka-Niliūnas
Dienoraščio fragmentai 1938-1975
„Dienoraščio fragmentai 1938-1975“ - tai pirmoji „Baltų lankų“ leidyklos išleista A.Nykos-Niliūno dienoraščių knyga. Nykos-Niliūno dienoraščiuose atsiskleidžia ne vien asmeninė autoriaus patirtis, tai ištisos politinio ir kultūrinio gyvenimo epochos dokumentas.

ISBN: 9955-429-47-X
Kalba: lietuvių
648 puslapių
2002 metai
Kaina: 12 €

 Sigitas Parulskis
Doriforė
Doriforas („Ietininkas”) – viena garsiausių senovės Graikijos skulptoriaus Polikleito skulptūrų, geriausia marmurinė jos kopija saugoma Neapolio muziejuje. Romane ši skulptūra atgyja virtusi moterimi, jos kūno bronza akina ir traukia, o ietį metančiosios judesiai pilni meilės ir mirties geismo.

„...tu panaši į Nikę, tik apkarpytais sparnais, velniam tau sparnai, tu nekvepi plunksnomis ir pienu, tu kvepi prakaitu ir sperma, neleidau jai nusiprausti, iš karto, kai tik grįžome iš stadiono, puoliau ją kaip skalikas, pasakojau jai apie metikus, apie stadioną, pilną antikos ir monstrų, ir vėl puoliau, kritau, kritom abu, po kelis sykius, smigom kaip ietis į dirvožemį, kaip ietis kvepėjom prakaitu ir žeme, ji šaukė, beveik taip pat, kaip išmesdama ietį, kimiai ir trumpai riktelėdama, kelis sykius iš eilės, ir nuo tos akimirkos geidžiau jos kasdien, ir dienos be jos man atrodė našta.“

ISBN: 9955-584-65-3
Kalba: lietuvių
260 puslapių
2004 metai
Kaina: 6 €

 Jonas Mekas
Dienų raštai
Nutariau spausdinti viską, nuo pat pradžios, nuo vaikystės, dienoraštiniu principu, daug nesirūpindamas apie „gryną“ poeziją. Priimkite šitą knygą kaip draugišką pasidalinimą. Mes einam, ir einam, ir einam. Iš kažkur, į kažkur. Tai taip ir žiūrėkit, ar skaitykit šitą tomelį: čia mano kelionė per gyvenimą. (J. Mekas)

ISBN: 9986-861-61-6
Kalba: lietuvių
391 puslapių
1998 metai
Kaina: 5 €

 Lietuvių liaudies pasakos
Knygutę sudaro septynios įspūdingai iliustruotos pasakos:
- Dvylika brolių juodvarniais lakstančių
- Baltas vilkas
- Eglė žalčių karalienė
- Kaulo boba
- Marti iš jaujos
- Gulbė karaliaus pati
- Kaip Jonas baimės ieškojo

Knyga išleista lietuvių, anglų bei italų kalbomis
ISBN: 978-9955-23-082-3
Kalba: lietuvių
94 puslapių
2007 metai
Kaina: 11 €

 Jonas Vaičenonis
Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje
Gausiai iliustruotame albume pristatomi Lietuvos karių ginklai, uniforminiai ženklai, emblemos, uniformos ekipuotė nuo reguliariosios armijos formavimosi pradžios iki mūsų dienų. Platus istorinis kontekstas – glaustai apžvelgta Lietuvos kariuomenės raida, žymiausi vardai, svarbiausios kovos.

ISBN: 9955-584-66-1
Kalba: lietuvių
280 puslapių
2004 metai
Kaina: 20 €

 Sudarė Saulius Žukas
Prezidentas Valdas Adamkus
Albume užfiksuoti Prezidento Valdo Adamkaus kadencijos svarbiausi įvykiai, jo susitikimai su Lietuvos ir užsienio politikais, valstybių vadovais, kultūros žmonėmis, švenčių ir šiokiadienių akimirkos. Dalis nuotraukų pasakoja apie V. Adamkaus gyvenimą ir veiklą pokario metais Vokietijoje ir JAV. Išsamų įvadinį straipsnį albumui parašė prof. Egidijus Aleksandravičius.

ISBN: 9955-429-97-6
Kalba: lietuvių
89 puslapių
2003 metai
Kaina: 5 €

 Edmundas Rimša
Lietuvos heraldika II
Ši knyga supažindina su Lietuvos miestų herbais, jų istorija. Čia skelbiami tikslūs herbų aprašymai, suvienodinama viešai naudojamų herbų išvaizda. Knyga „Lietuvos heraldika“ II d. pratęsia prieš kelerius metus pradėtą projektą - visų Lietuvos miestų herbų kanoninių variantų publikavimą.

ISBN: 9955-584-69-6
Kalba: lietuvių
237 puslapių
2004 metai
Kaina: 14 €

 Anelė Butkuvienė
Garsios Lietuvos moterys
Jūsų rankose knyga apie garsias Lietuvos
moteris. Kelios iš jų yra nelietuvės, bet daug
nuveikusios Lietuvos labui. Dalies aprašomų
moterų vardai Lietuvos skaitytojams arba visai
nežinomi, arba žinomi labai menkai. Tai ir
buvo viena iš priežasčių, paskatinusių autorę
rašyti šią knygą. Autorė taip pat siekė, kad
skaitytojai, ypač jaunimas, skaitydami šiuos
moterų gyvenimo aprašymus, išsamiau susipažintų
su mūsų istorine praeitimi. Todėl ir
istorinė medžiaga pateikta atsisakant sauso
įvykių dėstymo.
Kiekviena knygos herojė savo istorinį laikotarpį
reprezentavo pagal jo teikiamas galimybes,
kartais ir su neigiamu atspalviu. Rašant
naudoti publikuoti ir nepublikuoti istoriniai
šaltiniai, literatūra. Daugeliu atvejų stigo istorinės
medžiagos, todėl kai kurių moterų
portretai atkurti tik iš kuklių fragmentiškų
užuominų šaltiniuose bei literatūroje.

ISBN: 978-9955-23-065-6
Kalba: lietuvių
358 puslapių
2007 metai
Kaina: 18 €

 Viktoras Petravičius
Dvi lietuvių liaudies pasakos: Gulbė - karaliaus pati. Marti iš jaujos
Ši garsaus lietuvių grafiko Viktoro Petravičiaus (1906-1989) knyga su iliustracijomis lietuvių liaudies pasakoms „Gulbė karaliaus pati“ ir „Marti iš jaujos“ pirmą kartą buvo išleista 1940 metais.
Autorius buvo vienas tų, kurie išraiškos šaltinio ieškojo liaudies mene. Jo grafikoje nacionalinio identiteto bruožai yra glaudžiai susiję su panašiais kultūriniais archetipais ir modernaus europietiško meno patirtimi.

ISBN: 9986-403-10-3
Kalba: lietuvių
157 puslapių
1998 metai
Kaina: 5 €

Birutė Imbrasienė
Traditional Lithuanian Lenten Meals
Albumą „Tradiciniai lietuvių pasninko valgiai“ sudarė Kulinarinio paveldo fondo direktorė, etnologė Birutė Imbrasienė.
Šioje knygoje pateikiami tradicinių lietuviškų patiekalų be mėsos receptai. Įvade trumpai apžvelgiami lietuvių valgymo papročiai ir su jais susiję burtai, spėjimai, patarlės, išskirtinis dėmesys skiriamas Kūčioms, pateikiama senovinių šiai šventei skirtų receptų.
Albume taip pat rasite ir kitų švenčių – krikštynų, vestuvių valgių ir gėrimų receptus.
Lietuvių šeimininkės nuo seno garsėja sveikų, skanių valgių gamyba. Valgiai gaminami iš įvairių produktų, gaunamų užsiimant tradicine žemdirbyste, gyvulininkyste, žvejyba, bitininkyste, daržininkyste ar miško teikiamų gėrybių rinkimu. Pagal valgių gamybai vartojamus produktus knyga suskirstyta į daržovių, patiekalų iš bulvių, pieniškų valgių, grūdinių kultūrų patiekalų skyrius.

Šis kulinarinis albumas taip pat išleistas ir anglų kalba – “Traditional Lithuanian Lenten Meals” (vertė Jonas Steponaitis).

ISBN: 978-9955-23-007-6
Kalba: anglų
207 puslapių
2005 metai
Kaina: 24 €

 Birutė Imbrasienė
Lithuanian Traditional Foods
This book presents recipes for traditional Lithuanian dishes which are still popular today. Lithuanian cooking at its best, with plenty of inspiration from local culinary traditions. Lithuanian cuisine is known for its simplicity; it is the product itself which gives the dish its flavour, followed by various additional ingredients and seasoning. The natural and healthy character of its dishes is what makes Lithuanian cuisine unique. This book is for all those who are interested in cooking, are looking for something new, and who wish to expand their culinary horizons.

Į anglų kalbą vertė Giedrė Ambrozaitienė

ISBN: 9986-861-64-0
Kalba: anglų
112 puslapių
1998 metai
Kaina: 11 €

 Birutė Imbrasienė
Lithuanian Traditional Foods
Albumas „Tradiciniai lietuvių valgiai“, kurį 1998 m. sudarė ir šiemet stipriai papildė Kulinarinio paveldo fondo direktorė ir etnologė Birutė Imbrasienė, knygynuose pasirodys 2007 m. liepą. Leidinyje pristatoma daugiau nei 300 įvairių tradicinių valgių receptų, surinktų iš skirtingų Lietuvos regionų. Tai ne tik šiandien mėgstami tradiciniai lietuvių patiekalai, bet ir visiškai pamiršti receptai, kuriuos mūsų močiutės ir mamos perduodavusios kitai kartai iš lūpų į lūpas. Albumo įvade trumpai apžvelgiamos tradicinės lietuvių šventės, su jomis susiję papročiai, maisto gaminimo ir valgymo įpročiai. Teigiama, kad mūsų virtuvė pasižymi paprastumu ir natūralumu, tačiau atsivertę knygą rasite nemažai tiesiog unikalių patiekalų, kuriuos šiandien nebūtų taip paprasta pasigaminti. Pavyzdžiui, ar esate ragavę kanapių pieno? Ar žinote, kokiu paros metu valgomi duonkukuliai? Ši gražiai ir moderniai išleista knyga verta patyrinėti ne tik lietuviams, bet ir padovanoti svečiams iš užsienio ar įsimesti kaip dovaną važiuojant į svečias šalis.
Į anglų kalbą vertė Giedrė Ambrozaitienė.
Į vokiečių kalba vertė Markus Roduner.

ISBN: 978-9955-23-074-8
Kalba: anglų
2007 metai
Kaina: 21 €

 Birutė Imbrasienė
Tradiciniai lietuvių pasninko valgiai
Albumą „Tradiciniai lietuvių pasninko valgiai“ sudarė Kulinarinio paveldo fondo direktorė, etnologė Birutė Imbrasienė.
Šioje knygoje pateikiami tradicinių lietuviškų patiekalų be mėsos receptai. Įvade trumpai apžvelgiami lietuvių valgymo papročiai ir su jais susiję burtai, spėjimai, patarlės, išskirtinis dėmesys skiriamas Kūčioms, pateikiama senovinių šiai šventei skirtų receptų.
Albume taip pat rasite ir kitų švenčių – krikštynų, vestuvių valgių ir gėrimų receptus.
Lietuvių šeimininkės nuo seno garsėja sveikų, skanių valgių gamyba. Valgiai gaminami iš įvairių produktų, gaunamų užsiimant tradicine žemdirbyste, gyvulininkyste, žvejyba, bitininkyste, daržininkyste ar miško teikiamų gėrybių rinkimu. Pagal valgių gamybai vartojamus produktus knyga suskirstyta į daržovių, patiekalų iš bulvių, pieniškų valgių, grūdinių kultūrų patiekalų skyrius.

Šis kulinarinis albumas taip pat išleistas ir anglų kalba – “Traditional Lithuanian Lenten Meals” (vertė Jonas Steponaitis).
ISBN: 9955-584-93-9
Kalba: lietuvių
207 puslapių
2005 metai
Kaina: 20 €
 Arūnas Sverdiolas, Tojana Račiūnaitė, Irena Vaišvilaitė
Baroque in Lithuania
Išsamus ir gausiai iliustruotas baroko gidas, nušviečiantis pagrindinius baroko istorijos Lietuvoje faktus ir pristatantis iškiliausius šio stiliaus kūrinius.
Lietuvai barokas yra viena didžiausių epochų, palikusių labai gilius pėdsakus šalies kultūriniame mentalitete. “Barokas Lietuvoje“ pristato ir svarbius XVII–XVIII a. sakralinės architektūros paminklus, kurių nemažai sukūrė garsūs italų architektai, skulptoriai, ir unikalų Lietuvos „medinį baroką“, kurio puikūs pavyzdžiai išlikę Šiaurės Vakarų Lietuvoje.
Telieka susidaryti pageidaujamą maršrutą ir geriau pažinti ne tik Lietuvos baroką, bet ir pačią Lietuvą.
Knyga išleista anglų ir italų kalbomis.
Sudarytojas Arūnas Sverdiolas, komentarų autorė Tojana Račiūnaitė, įvado autorė Irena Vaišvilaitė.
Į anglų kalbą vertė Vida Urbonavičius.

ISBN: 978-9955-23-074-8
Kalba: anglų
206 puslapių
2007 metai
Kaina: 21 €

 Osvaldas Aleksa
Lithuania: A First Week
“Lithuania: A First Week” („Lietuva: pirmoji savaitė“). Knygoje pateikiami svarbiausi duomenys apie Lietuvą bei pristatomos pagrindinės lankytinos vietos, trumpai nurodant su jomis susijusius istorinius faktus ir jų vaidmenį Lietuvos kultūroje.

“Lithuania on First Acquaintance” („Pirmoji pažintis su Lietuva“) – tai teminių pažintinių knygų serija, kuria siekiama glaustai, bet įvairiapusiškai pristatyti skirtingus Lietuvos profilius. Šios serijos knygose stengiamasi ne sukurti oficialius ir labai išsamius Lietuvos portretus, o pateikti asmeniškesnį ir laisvesnį požiūrį pasirinktomis temomis, todėl įdomios informacijos jose ras net ir tie, kas jau yra atradę Lietuvą.
Serija skirta visiems, norintiems geriau pažinti savitą ir įdomią mūsų šalį.

Į anglų kalbą vertė Elizabeth Novickas, J. P. Smith

ISBN: 978-9955-23-093-9
turistams
turistinis vadovas
Kalba: anglų
40 puslapių
2007 metai
Kaina: 5 €

 Ramūnas Žukauskas
Lithuanian Food
“Lithuanian Food” („Lietuvių valgiai“). Receptų knygoje pateikiami 25 žinomiausių lietuvių patiekalų receptai ir glaustas dabartinės lietuvių virtuvės aptarimas.

“Lithuania on First Acquaintance” („Pirmoji pažintis su Lietuva“) – tai teminių pažintinių knygų serija, kuria siekiama glaustai, bet įvairiapusiškai pristatyti skirtingus Lietuvos profilius. Šios serijos knygose stengiamasi ne sukurti oficialius ir labai išsamius Lietuvos portretus, o pateikti asmeniškesnį ir laisvesnį požiūrį pasirinktomis temomis, todėl įdomios informacijos jose ras net ir tie, kas jau yra atradę Lietuvą.
Serija skirta visiems, norintiems geriau pažinti savitą ir įdomią mūsų šalį.

Į anglų kalbą vertė Skalsa Virtinaitė

ISBN: 9955-584-99-8
turistams
turistinis vadovas
Kalba: anglų
40 puslapių
2005 metai
Kaina: 5 €

 Selemonas Paltanavičius
Lithuanian Nature
“Lithuanian Nature” („Lietuvos gamta“). Knygoje nusakomi Lietuvos klimato savitumai, aprašomi vandens telkiniai, augalija ir gyvūnija; nurodomos poilsio gamtoje galimybės.

“Lithuania on First Acquaintance” („Pirmoji pažintis su Lietuva“) – tai teminių pažintinių knygų serija, kuria siekiama glaustai, bet įvairiapusiškai pristatyti skirtingus Lietuvos profilius. Šios serijos knygose stengiamasi ne sukurti oficialius ir labai išsamius Lietuvos portretus, o pateikti asmeniškesnį ir laisvesnį požiūrį pasirinktomis temomis, todėl įdomios informacijos jose ras net ir tie, kas jau yra atradę Lietuvą.
Serija skirta visiems, norintiems geriau pažinti savitą ir įdomią mūsų šalį.

Į anglų kalbą vertė Elizabeth Novickas

ISBN: 9955-584-95-5
turistams
turistinis vadovas
Kalba: anglų
40 puslapių
2005 metai
Kaina: 5 €

 Birutė Imbrasienė
Lithuanian Traditional Meals
Paįvairinkite savo pietų meniu lietuvių nacionaliniais patiekalais! Tą padaryti padės ši nedidelė puikiai iliustruota knyga, kurioje pateikiami 29 žinomiausių lietuvių patiekalų receptai ir glaustas dabartinės lietuvių virtuvės aptarimas.

Ši knyga išleista anglų ir italų kalbomis.

„Pirmoji pažintis su Lietuva“ – tai teminių pažintinių knygų serija, kuria siekiama glaustai, bet įvairiapusiškai pristatyti skirtingus Lietuvos profilius. Šios serijos knygose stengiamasi ne sukurti oficialius ir labai išsamius Lietuvos portretus, o pateikti asmeniškesnį ir laisvesnį požiūrį pasirinktomis temomis, todėl įdomios informacijos jose ras net ir tie, kas jau yra atradę Lietuvą.
Serija skirta visiems, norintiems geriau pažinti savitą ir įdomią mūsų šalį.

Į anglų kalbą vertė Giedrė Ambrozaitienė.

ISBN: 978-9955-23-071-7
kulinarija
turistinė literatūra
Kalba: kita
40 puslapių
2007 metai
Kaina: 5 €

 Laima Laučkaitė
M. K. Čiurlionis and Lithuanian Art at the beginning of the 20th century
Nedidelės apimties knygelėje pristatytas iškilus XX a. Lietuvos menininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, jo kūryba ir laikmetis, inspiravęs daugelį jo kūrybos sumanymų. Čiurlionis – ryškus Rytų ir Vidurio Europos ankstyvojo modernizmo atstovas, simbolizmo krypties tapytojas. Jis pasižymėjo retu kūrybiniu deriniu – buvo profesionalus kompozitorius ir dailininkas. Savo kūryboje plėtojęs menų sintezės idėjas, šis menininkas sukūrė savitą vizijų, lyrinių fantazijų pasaulį.

Knyga išleista anglų ir italų kalbomis.

“Lithuania on First Acquaintance” („Pirmoji pažintis su Lietuva“) – tai teminių pažintinių knygų serija, kuria siekiama glaustai, bet įvairiapusiškai pristatyti skirtingus Lietuvos profilius. Šios serijos knygose stengiamasi ne sukurti oficialius ir labai išsamius Lietuvos portretus, o pateikti asmeniškesnį ir laisvesnį požiūrį pasirinktomis temomis, todėl įdomios informacijos jose ras net ir tie, kas jau yra atradę Lietuvą.
Serija skirta visiems, norintiems geriau pažinti savitą ir įdomią mūsų šalį.

Į anglų kalbą vertė Jayde Will.

ISBN: 978-9955-23-079-3
lietuviškas menas, lithuanian art
turistinė literatūra
Kalba: anglų
40 puslapių
2007 metai
Kaina: 5 €

 Algirdas Julius Greimas
Apie netobulumą
Algirdo Juliaus Greimo knyga „Apie netobulumą“ - vienas iš paskutinių mokslininko darbų. Jame labai kondensuotai, esė forma nagrinėjami semiotikai svarbiausi - reikšmės susidarymo, jos funkcionavimo - klausimai. Greimas pateikia kelių literatūros kūrinių interpretacijas, aptaria vizualinę semiotiką, kalba apie kasdienybės estetiką. Šioje trumpoje knygoje Greimas apibendrina ankstesnius tyrinėjimus ir numato ateities semiotikos gaires ypač pabrėždamas juslinės patirties, jausmų pasaulio ir kasdieninio gyvenimo semiotinio aprašymo galimybes.

Iš prancūzų kalbos vertė Saulius Žukas

ISBN: 9955-00-064-3
Kalba: lietuvių
109 puslapių
2004 metai
Kaina: 3 €

 William Shakespeare
Hamletas
Gelme, pločiu, universalumu ir pagaliau literatūriniu apipavidalinimu Hamletas yra vienas ryškiausių personažų visoje Vakarų pasaulio literatūroje.

Iš anglų kalbos vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas

ISBN: 9955-00-035-X
Kalba: lietuvių
196 puslapių
1999 metai
Kaina: 4 €

 Antanas Škėma
Balta drobulė
„Baltą drobulę“ drąsiai galime vadinti svarbiausiu Antano Škėmos gyvenimo kūriniu, sulydžiusiu rašytojo asmeninę patirtį, daugybę jo apmąstytų idėjų ir skirtingiausius formos ieškojimus, išbandytus „Šventojoje Ingoje“ ir „Čelestoje“. Romano tekstas buvo baigtas rašyti 1954 metais, tačiau tik 1958 metais jis buvo publikuotas vienoje Londono leidykloje.

ISBN: 9986-861-98-5
Kalba: lietuvių
174 puslapių
2004 metai
Kaina: 3 €

 Pulgis Andriušis
Anoj pusėj ežero. Lyrinės apysakos
Turinys:

- Anoj pusėj ežero
- Pratarmė
- Penkių beržų kronika
- Snaudalis dirvonėlyje
- Santa Lucia
- Tauragnuos
- Naktis parugėje
- Paliūtėje
- Baimės naktys
- Neįleido
- Grįžti į Sorento
- Rojaus vartai

ISBN: 9986-813-37-9
Kalba: lietuvių
214 puslapių
1996 metai
Kaina: 2 €

 Kristijonas Donelaitis
„Metai“ ir pasakėčios
Kristijono Donelaičio „Metai“ - neįprastas kūrinys šiandieninio skaitytojo akiai: neturi jis aiškios pradžios, neturi ir pabaigos - baigiantis vienai giesmei, imama laukti kitos, kuri skirta naujam metų laikui; nėra šitam kūriny svarbiausio įvykio, ryškios kulminacijos - taip ir neaišku, ar tai archajiškumo ženklai, ar modernios literatūros bruožai. „Metų“ kalba sunkoka, tačiau aiškiai junti, kad ji nudailinta, stebėtinai preciziškai sueiliuota. „Metai“ yra praktiškai pirmasis grožinės lietuvių literatūros tekstas ir kartu - bene vertingiausias kūrinys lietuvių literatūros istorijoje.

ISBN: 9955-429-12-7
Kalba: lietuvių
189 puslapių
2002 metai
Kaina: 5 €

Tomas Venclova
Rinktinė
Nuo pirmųjų rinkinių iki naujausių eilėraščių, palydima J. Brodskio komentaro. Žmogaus, iškylančio šiuose eilėraščiuose, pozicija pasaulio atžvilgiu - nei kaltinanti, nei viską atleidžianti. Šią poziciją galima būtų pavadinti stoiška; tačiau ne kiekvienas stoikas rašo eiles. Nėra ši pozicija nė kontempliatyvi: pernelyg smarkiai autoriaus kūnas įsivėlęs į istorijos sūkurį, pernelyg smarkiai jo sąmonė ir - dažnai - dikcija yra persmelktos krikščioniškosios etikos. Tiksliausia būtų iškylantį šiuose eilėraščiuose žmogų palyginti su suklususiu stebėtoju - seismologu ar meteorologu, registruojančiu atmosferines ir dorovines katastrofas: savo ir aplinkos. Čia reikėtų tik pridurti, jog stebi ir registruoja ne jo akis ar sąmonė, o kalba - lietuvių ar bendražmogiška, nesvarbu. Tomo Venclovos atveju tai tas pat.

ISBN: 9986-861-90-X
Kalba: lietuvių
214 puslapių
1999 metai
Kaina:4 €

 Laisvydė Šalčiūtė
Nykštuko kepurėlė
Laisvydė Šalčiūtė – tarptautinį pripažinimą pelniusi lietuvių grafikė; parodose dalyvaujanti nuo 1988m., nuo 1990 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Jos knygos vaikams „Siūlų kamuolys“ projektas buvo įvertintas 2002 m. VIII tarptautinės knygų iliustracijų parodos „Apvalus raudonas“ Venecijoje diplomu.

Knygutėje dailininkė ir teksto autorė pasakoja kaip nykštukas Tilis ieško savo pamestos kepurės. Kruopščiai ištapytomis iliustracijomis autorė kreipia vaikų dėmesį į dydžių, formų santykius, kviečia įsižiūrėti į paprastus dalykus. Skaitydami pasakaitę, vaikai galės padėti nykštukui surasti jo dingusią kepurėlę.

ISBN: 9955-23-003-7
Kalba: lietuvių
24 puslapių
2005 metai
Kaina: 4 €
 Sigitas Geda
Pelytė Sidabrytė
Žinomo lietuvių poeto ir eseisto Sigito Gedos pasaka apie sidabrinės pelytės nuotykius indaujoje.
Iliustracijas piešė dailininkė Eglė Gelažiūtė. Knygelė įvertinta gražiausios knygos konkurso diplomu.

ISBN: 9955-584-67-X
Kalba: lietuvių
24 puslapių
2004 metai
Kaina: 4 €

 Laisvydė Šalčiūtė
Raudonas kamuolys
Tai pasaka apie du draugus, kurie žaidžia dideliu raudonų siūlų kamuoliu. Šios knygelės iliustracijos 2002 metais buvo įvertintos VIII tarptautinio vaikų knygų iliustracijų konkurso „Rosso Tondo“/„Round Red“ Venecijoje diplomu.

ISBN: 9955-584-70-X
Kalba: lietuvių
24 puslapių
2004 metai
Kaina: 4 €
 Saulius Žukas
Uodas
Sauliaus Žuko ir Džiugo Katino bendra knygelė „Uodas” gvildena ekologinę pažintinę temą. Čia smulkiai aprašoma visų engiamo ir visuotinai kenkėju pripažinto uodo kasdienybė bei sunkumai, su kuriais šis vabzdys susiduria. Modernia koliažo technika kuriamas pasakojamas mažąjį skaitytoją supažindina su jį supančiu gyvuoju pasauliu.

ISBN: 9955-584-74-2
Kalba: lietuvių
24 puslapių
2005 metai
Kaina: 4 €

 „Savaitgalio detektyvas“
Leidykla „Baltos lankos“ vėl atgaivina detektyvų seriją. Vietoj 1999–2000 metais leistos „Juodosios serijos“ pradedama leisti serija „Savaitgalio detektyvas“. Naujoje serijoje numatoma leisti geriausiais pripažintus šiuolaikinius detektyvus.
Seriją pradės du „moteriški“ detektyvai – švedų rašytojos Karinos Alvtegen trileris „Dingusi" (2000) ir JAV rašytojos Patricijos Cornvel (Patricia Cornwell) detektyvas „Įkalčių visuma" (1991). Šiuos detektyvus „moteriškais“ vadinti leidžia ne tik tai, kad jų pagrindinės veikėjos – moterys ir kad nusikaltimų narpliojimo logika – „moteriška“, bet ir bendra tendencija moterų išgyvenimams, šeimos bei meilės problemoms, socialinei tematikai skirti didesnę nei detektyvuose įprasta reikšmę.

Pirmojo serijos romano „Dingusi" herojė Sibila Forsenstriom, buvusi vienintelė turtuolių fabrikantų Forsenstriomų dukrelė, penkiolika metų gyvena už visuomenės sistemos ribų, yra viena iš daugelio Stokholmo benamių. Visa jos nuosavybė telpa kuprinėje, su kuria ji niekada nesiskiria. Jos vienintelis kasdienis rūpestis – išgyventi, gauti pavalgyti ir susirasti ramią vietelę nakčiai, kur galėtų ištiesti savo miegmaišį. Taip jai pavyksta pamiršti siaubingą praeitį tėvų namuose, iš kurių kadaise pabėgo.
Bet vieną naktį atsitinka tai, ko neturėjo atsitikti: ji atsiduria ten, kur įvyksta kraupi žmogžudystė. Daug įkalčių rodo, kad tai – Sibilos darbas. Penkiolika metų ji niekam nerūpėjo, o dabar staiga tampa labiausiai Švedijoje ieškomu asmeniu. Sugebėjimo išgyventi iki rytdienos nebeužtenka. Jai reikia bėgti ir gelbėtis pačiai išnarpliojant nusikaltimą.

Patricijos Cornvel romanas „Įkalčių visuma" – vienas pirmųjų ir populiariausiųjų vadinamosios „Kei Skarpeta serijos“ detektyvas. Kei Skarpeta – vyriausioji Virdžinijos medicinos ekspertė, yra jauna ir drąsi moteris, nuolat viršijanti savo pareigoms priklausančią kompetenciją – ji asmeniškai įsivelia į tiriamos bylos eigą ar net tampa potencialia nusikaltimo auka. Šį kartą ji įsitraukia į meilės romanų rašytojos Berilės Medison nužudymo tyrimą. Velionės advokatas kaltina ekspertę pametus jos paskutinio romano rankraštį – autobiografinį pasakojimą apie jos jaunystę ir buvimą legendinio rašytojo protežė. Negana to, kad nužudoma vis daugiau velionės artimųjų ir žudiko akiratyje atsiduria pati Skarpeta, jos jausmus dar drumsčia staiga vėl pasirodęs jos buvęs mylimasis Markas. Stengdamasi išlaikyti savitvardą, Skarpeta toliau renka nusikaltimo įkalčius.

Po dviejų „moteriškų“ detektyvų serijoje pasigirs vyriškas balsas – rudenį „Baltos lankos“ planuoja išleisti antrąjį žymaus šių dienų prancūzų rašytojo Jean’o-Christophe’o Grangé (Žano Kristofo Granžė) romaną lietuvių kalba – „Juodoji linija" (2004). Romano siužetas intriguojantis ir egzotiškas. Žakas Reverdi sulaikomas Malaizijoje, nes įtariamas nužudęs jauną merginą peiliu ir įvykdęs daugybę kitų panašių žmogžudysčių. Markas Diupeira, kriminalinių naujienų žurnalistas iš Paryžiaus, vos išgirdęs apie šią istoriją nujaučia sensaciją. Jis ima ieškoti kontakto su serijiniu žudiku ir siekia įgyti jo pasitikėjimą. Tam jis turi pakurstyti žudiko Reverdi smalsumą. Šis sumanymas pavyksta ir jis ima susirašinėti su žudiku, laikomu Kanaros pataisos kalėjime, Malaizijoje. Užverda tikra psichologinė kova. Pamažu žudikas atveria savo paslaptis, o žurnalistas vis labiau tapatinasi su savo personažu. Šis susirašinėjimas Marką priverčia atvykti į pietryčių Aziją ir sekti monstro ir jo pikčiausios beprotybės pėdsakais.

Serijos „Savaitgalio detektyvas“ knygos bus leidžiamos patogiu kišeniniu formatu, minkštais viršeliais. Tokia patogia knygų forma ir, suprantama, palankesne jų kaina leidykla „Baltos lankos“ tikisi paskatinti skaitytojus pasiimti intriguojantį detektyvą ir skaityti jį keliaujant, atostogaujant ar tiesiog nuobodžiaujant miesto transporto kamščiuose.

„Baltu lankų“ knygynas,  Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, Lietuva,
Tel./faks.: (370-5) 243 0021, El. p.: giedre@blk.lt, www.blk.ltReklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti