Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinios/lietuviai_mokslininkai_-_aplankykite_lietuva

Lietuviai mokslininkai - aplankykite Lietuvą

Užsienyje gyvenantys ir dirbantys Lietuvos mokslininkai kviečiami atvykti į Lietuvą bendriems moksliniams projektams

Lietuvoje nuo 2006 m. pradėtas vykdyti projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“, kuris suteikia galimybę užsienyje gyvenantiems ir dirbantiems Lietuvos mokslininkams atvykti į Lietuvos mokslo centrus bei aukštųjų technologijų įmones 2007 metais.

Tyrėjais gali būti visų sričių mokslininkai, turintys ne žemesnį nei magistro mokslinį laipsnį, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir bent du pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo dirbo mokslinį darbą kitose šalyse tiek akademinėse, tiek verslo institucijose.

Tyrėjams finansuojamos kelionės išlaidos, skiriama stipendija gyvenimui Lietuvoje vizito laikotarpiu. Pastarosios dydis priklauso nuo Tyrėjo mokslinio darbo patirties bei vizito trukmės, kuris gali trukti nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių.

Pasak projekto vadovo dr. Tomo Žalandausko, nėra griežtai apibrėžta, kokia veikla turėtų užsiimti atvykę mokslininkai. Jie gali skaityti paskaitas, vesti seminarus, dalyvauti moksliniuose tyrimuose, rengti metodinę medžiagą ar užsiimti kitomis, su moksliniu darbu susijusiomis, veiklomis. Svarbiausia, kad vizitų metu Tyrėjų sukaupta patirtis ir žinios bus perduoti Lietuvos mokslo centrams.

Įgyvendinamo projekto internetinėje svetainėje www.sugrizimai.lt sudaromos galimybės Tyrėjams ir Priimančiųjų institucijų darbuotojams užsiregistruoti duomenų bazėje ir joje rasti partnerius. Tyrėjai gali užmegzti ryšius su  Priimančiąja institucija, o institucija – su Tyrėjais.

Dalyviai ir juos priimančios organizacijos kartu teikia paraiškas dėl vizito finansavimo naudodamiesi Elektronine paraiškų pateikimo sistema (EPPAS) vizitai.eppas.lt. Paraiškose turi atsispindėti vizito tikslas ir apibrėžta veikla, kuria užsiims atvykęs mokslininkas.

Projektu siekiama sutvirtinti bendradarbiavimo ryšius su svetur išvykusiais Lietuvos mokslininkais. Pasibaigus vizitams bus atliekamas tyrimas, pagal kurio rezultatus bus parengta Protų susigrąžinimo programa bei pateiktos rekomendacijos.

Užsienio lietuvių rėmimo centro įgyvendinamas projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“ finansuojamas pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti