Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinios/lietuvos_respublikos_paso_isdavimo_ir_keitimo_tvarka

Lietuvos Respublikos paso išdavimo ir keitimo tvarka

Galiojant Lietuvos Respublikos paso išdavimo ir keitimo tvarka yra vienoda visiems Lietuvos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.  Tokia tvarka nustatyta Lietuvos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 597„Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos patvirtinimo“.  Kol galioja  tokie teisės aktai, Lietuvos diplomatinių įstaigų pareigūnai privalo juos vykdyti.

Suprantame, kad JAV ir kitose pasaulio šalyse toli nuo  diplomatinių atstovybių ar konsulinių  įstaigų gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams ši tvarka kelia daug nepatogumų ir papildomų išlaidų. Diplomatai išklauso daug skundų,  tačiau šiuo metu negali palengvinti besikreipiančiu žmonių rūpesčių. Todėl Užsienio reikalų ministerija ir diplomatinės atstovybės ne kartą siūlė pakeisti teisės aktus taip, kad asmeniui dėl Lietuvos paso išdavimo pakaktų kreiptis į diplomatinę atstovybę tik vieną kartą.

Deja, kol kas Vidaus reikalų ministerija su tokiu siūlymu nesutinka, motyvuodama tuo, kad  piliečiams pasų siųsti per kurjerį ar paštu negalima, nes tokiu atveju nebūtų užtikrinama, kad pasas pasiekė adresatą. Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai mums sako,  kad net JAV ir  Europos Sąjungos  valstybėse neegzistuoja pakankamai patikima registruoto pašto ar kurjerio sistema.

Užsienio reikalų ministerija taip pat ne kartą siūlė atsisakyti reikalavimo kūdikius iki vienerių  metų amžiaus atsinešti į diplomatinę atstovybę asmens tapatybei nustatyti.

Žinome, kad toks reikalavimas kelia didžiulį Lietuvos piliečių pasipiktinimą. Tėvai  pagrįstai nerimauja dėl  kūdikių sveikatos, nes dažnai kūdikius reikia vežti šimtus ar net tūkstančius kilometrų iki artimiausios Lietuvos konsulinės įstaigos ar diplomatinės atstovybės.   

Tačiau Užsienio reikalų ministerija turi pripažinti, kad kol nepasikeis Vidaus reikalų ministerijos nuomonė, tol galios esama tvarka.  Tikimės, kad Lietuvos piliečių  raginimai  pasieks ir  kitas  valstybės institucijas, kurių galioje keisti  teisės aktus. 

Violeta Gaižauskaitė
Užsienio reikalų ministerijos
Informacijos ir viešųjų ryšių direktorė

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti