Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/jav_lt

JAV institucijos Lietuvoje ● USA Institutions in Lithuania

●    JAV ambasada Lietuvoje
      USA Embassy in Lithuania
●   
Amerikos centras
      The American Center
●   
Rytų Europos verslo informacijos centras
      Eastern Europe Business Information Center (EEBIC)
●   
Amerikos institutas
      American Institute
●   
Amerikos tarptautinė Vilniaus mokykla
      American International School of Vilnius
●   
Asociacija “Amerikos prekybos rūmai” (ACC)
      American Chamber of Commerce in Lithuania

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    JAV ambasada Lietuvoje
      USA Embassy in Lithuania
      Įkurta 1992 m. spalio 2 d.

www.usembassy.lt

Adresas /Address:
2600 Akmenu 6, Vilnius, Lithuania
Tel.: 370-(5)-266-5500, mail@usembassy.lt

Ambasadorius /Ambassador - John A. Cloud
www.usembassy.lt/Ambassador.asp

Deputy Chief of Mission - ????
Political and Economic Section Chief - ????
Consul - ????
Defense Attache - ????
Defense Cooperation Officer - ????
Press and Cultural Attache - ????

    DEPARTMENTS
Consular Section
Defense Attache
Office of Defense Cooperation
European Command Military Liaison Team
Public Affairs Section
Business Information Center
American International School of Vilnius

  VISA SERVICES
Interviews by appointment:
Monday - Thursday 9:00 a.m. - 11:30 a.m.

AMERICAN CITIZENS AND NOTARIAL SERVICES
Monday, Tuesday, Thursday 2:00 p.m. – 4:30 p.m.
Friday 9:00 a.m. – 11:30 a.m., 2:00 p.m.– 4:00 p.m.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1922-07-28 Lietuva ir JAV užmezgė oficialius diplomatinius santykius
1940 - 1991 JAV nepripažino Lietuvos Respublikos inkorporavimo į TSRS
 
1991-09-06 JAV ir Lietuva atnaujino diplomatinius santykius
1992 m. balandžio 9 d. paskirtas ambasadorius D. N. Johnson
1994 m. rugsėjo 19 d. paskirtas ambasadorius J. W. Swihart
1997 m. rugsėjo 10 d. LR Prezidentui kredencinius raštus įteikė JAV ambasadorius Keith C. Smith
2000 m. rugpjūčio 30 d. LR Prezidentui kredencinius raštus įteikė JAV ambasadorius John Tefft
2003 rugpjūčio 26 d. LR Prezidentui kredencinius raštus įteikė JAV ambasadorius Stephen D. Mull

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    Amerikos centras
      The American Center 

Adresas /Address
Pranciškonų 3/6, 2001 Vilnius, Lithuania
Tel: 370-(5)-266-0330, mail@usembassy.lt

Amerikos Centras yra JAV ambasados Lietuvoje padalinys, vadovaujantis JAV Vyriausybės informacinėms, kultūrinėms ir akademinėms programoms Lietuvoje, skirtoms JAV ir Lietuvos tarpusavio supratimui gerinti.

Jo padalinys - The Information Resource Center (IRC) yra bendros pasaulinės JAV Informacinės agentūros dalis

Dirba: pirmadienais - ketvirtadieniais 10:00 - 19:00, penktadieniais 10:00 - 17:00 

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●     Rytų Europos verslo informacijos centras
      Eastern Europe Business Information Center's (EEBIC)
Jonas Vasilevičius, Representative

Centras skirtas aptarnauti JAV ir Lietuvos biznio bendruomenėms, padeda užmezgti ir plėtoti biznio ryšius tarp abiejų šalių, tarpininkauja paieškant verslo partnerius JAV. Nuo 1990 m. sausio mėn. šis centras tiekia ekonominę ir komercinę informaciją.

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    Amerikos tarptautinė Vilniaus mokykla
      American International School of Vilnius (AISV)

www.aisv.lt/about_updated.htm

Adresas /Address
Subačiaus 41, Vilnius, Lithuania
Tel.: 370-(5)-212-1031, office@aisvilnius.lt

Įkurta 1993 m. Delaware registruoto fondo.
Skirta aptarnauti Vilniuje dirbantiems užsieniečiams.
Joje veikia vaikų darželio grupes ir 1 - 9 klasės. Kiekvienais metais priimama ~ 100 naujų mokinių.

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    Amerikos institutas
      American Institute 

www.americaninstitute.lt/index.php

Įkurtas 2001 m. vasario 23 d. Steigėjai: KTU, Labdaros ir paramos fondas "Dr. Juozo P. Kazicko fondas", Labdaros ir paramos fondas "Lietuvos ir JAV iniciatyvos"
Instituto misija: būti mokslo, pramonės ir verslo žmonių bei institucijų intelektualaus tinklo, skirto spartinti mokslo žiniomis ir technologijomis grįstą Lietuvos ūkio vystymąsi, perimant gerąją JAV patirtį, taip prisidedant prie šalies mokslo ir ūkio spartesnio integravimosi į pasaulines žinių ir veiklos sistemas, centru.

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

●    Asociacija “Amerikos prekybos rūmai (ACC)
      American Chamber of Commerce in Lithuania

www.acc.lt

Adresas /Address
Lukiskiu 5, Room 204, LT-01108, Vilnius
Tel: 370-(5)-261-1181, acc@acc.lt, acc@iti.lt

Asociacija “Amerikos prekybos rūmai” (ACC) yra 1993-iaisiais veiklą pradėjusi visuomeninė organizacija, vienijanti Jungtinių Amerikos Valstijų ir keleto kitų šalių kompanijas bei verslininkus, dirbančius Lietuvoje. Šią nepelno organizaciją įsteigė 23 nariai, o dabar jos veikloje dalyvauja jau per 80 kompanijų ir individualių verslininkų.
The ACC is a voluntary, apolitical, non-profit association of American and non-American companies, organizations and individuals doing business in Lithuania. Established 1993. Registered as an association under the laws of the Republic of Lithuania.

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti