Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/lb_taryba

XVIII Lietuvių Bendruomenės Taryba ● LAC Board of Directors

XVIII JAV LB Taryba 2006 - 2009 m. kadencijai išrinkta 2006 m. gegužės mėn.

BOSTON apygarda /District
CONNECTICUT apygarda /District
FLORIDA apygarda /District
KRYŽKELĖS apygarda /CROSSROADS District
MICHIGAN apygarda /District
NEW YORK apygarda /District
OHIO apygarda /District
PIETRYČIŲ apygarda /SOUTHEAST District
VIDURIO VAKARŲ apygarda /MIDWEST District
VAKARŲ apygarda /WESTERN District

-------------------------------------------------
    ●
BOSTON apygarda /District

Mindaugas Žukauskas - apygardos pirmininkas /District Chair
Tel.: (857) 234-6916, mindas_z@yahoo.com

Apylinkės >> Boston, Brockton, Cape Cod, Providence, Worcester

Boston apygardos LB tarybos nariai (409 balsuotojai):
Rima Girniuvienė, Quincy, MA (374); Daiva Navickienė, Bedford, MA (372); Irena Veitienė, Milton, MA (347); Jonas Stundžia, Lawrence, MA (325); Andrius Jurkūnas, Allston, MA (322)

----------------------------------------------------------
    ● CONNECTICUT apygarda /District

Edvinas Giedrimas - apygardos pirmininkas /District Chair
Tel.: (860) 529-5115, ged159@gmail.com

Apylinkės >> Bridgeport, Hartford , New Britain, New Haven, Eastern Connecticut, Waterbury

Connecticut apygardos LB tarybos nariai (331 balsuotojai):
Elona Vaišnienė, Ph.D., North Haven, CT (238); Rimas Samis, Branford, CT (206); Ses. Margarita Bareikaitė, Putnam, CT (198), Alfonsas Dzikas, Hartford, CT (179)

-------------------------------------------------
    ● FLORIDA apygarda /District

Kęstutis Miklas - apygardos pirmininkė /District Chair
Tel.: (561) 863-8030, kkmiklas@earthlink.net

Apylinkės >> Atlanta, Amber Shore, Southwest Florida, Daytona Beach, Palm Beach, St. Petersburg, Sunny Hills, Miami

Florida apygardos LB tarybos nariai (273 balsuotojai):
Lina Gedvilaitė, Fort Myers, FL (196), Zita Siderienė, Cape Coral, FL (176), Dalia Augūnienė, Jupiter, FL (119)

------------------------------------------------------------------------------
    ● KRYŽKELĖS apygarda /CROSSROADS District

Kate Porterfield - apygardos pirmininkė /District Chair
Tel.: (913) 441-9283, kjpinkc@yahoo.com

Apylinkės >> Colorado, Houston, Kansas City, KS, Omaha, Salt Lake City, San Antonio, Sioux City, IA

Kryžkelės apygardos LB tarybos nariai (304 balsuotojai):
Kristina M. Jonyka, Omaha, NE (291); Monika Zakaitytė, Sugar Land TX (281), Arvydas Urbonavičius, Plattsmouth, NE (280)

----------------------------------------------------
    ● MICHIGAN apygarda /District

Liuda Rūgienienė - apygardos pirmininkė /District Chair
Tel.: (248) 642-7049, (248) 642-7085, rugienius@comcast.net

Apylinkės >> Detroit, Grand Rapids, Lansing

Michigan apygardos LB tarybos nariai (294 balsuotojai):
Algis Rugienius, Bloomfield, MI (226); Kun. Ričardas Repšys, Southfield, MI, (216); Andrius Anužis, Brighton, MI (190); Vytautas Jonaitis, Grand Rapids, MI (149)

-----------------------------------------------------
    ● NEW YORK apygarda /District

Ramutė Žukaitė - apygardos pirmininkė /District Chair
Tel.: (516) 353-1229, ramutezukas@hotmail.com

Apylinkės >> Long Island, Manhattan, Queens, Rochester

New York apygardos LB tarybos nariai (311 balsuotojai):
Laima Šileikytė-Hood, Manhattan, NY (255); Rimas Vaičaitis, Ph.D., Lido Beach, NY (242); Audrė R. Lukoševičiūtė, Woodhaven, NY (208); Kęstutis Bileris, Richmond Hill, NY (185)

--------------------------------------------
    ● OHIO apygarda /District

Nomeda Vucianienė - apygardos pirmininkė /District Chair
Tel.: (440) 255-6832, vucianisnapalys@juno.com

Apylinkės >> Cincinnati, Cleveland, Dayton

Ohio apygardos LB tarybos nariai (277 balsuotojai):
Rimvydas Tamošiūnas, Webster, NY (185), Janina Birutė Litvinienė, Rochester, NY (178), Dalia Puškorienė, Willoughby Hills, OH (162), Juozas Ardys, Fairview, PA (150)

-------------------------------------------------------------------------
    ● PIETRYČIŲ apygarda /SOUTHEAST District

Ruta Kalvaitytė-Skučienė - apygardos pirmininkė /District Chair
Tel.: (301) 987-0322, RutaKS@aol.com

Apylinkės >> Baltimore, Philadelphia, Washington D.C., Elizabeth, Newark, Scranton

I-as rajonas LB tarybos nariai (523 balsuotojai):
Teresė Gečienė, Huntington Valley, PA (395); Vytas Maciūnas, Cherry Hill, NJ (394); Algis Lukas, Silver Springs, MD (353); Roma Krušinskienė, Churchville, PA (336); Saulius Garalevičius, Bensalem, PA (315); Rasa Ardytė-Juškienė, Manasquan, NJ (296); Audronė Pakštienė, Sterling, VA (254)

II-as rajonas LB tarybos nariai (232 balsuotojai):
Rimantas Bitėnas, Watchung, NJ (184); Julius Veblaitis, Union, NJ (134); Žilvinas Bublis, Rahway, NJ (85)

--------------------------------------------------------------------------------
    ● VIDURIO VAKARŲ apygarda /MIDWEST District

Aušrelė Sakalaitė - apygardos pirmininkė /District Chair
Tel.: (630) 243-6302, ausreles@comcast.net

Apylinkės >> Brighton Park, Chicago Pietryčių, Cicero, East Chicago, East St. Louis, Lemont, Waukegan, Indianapolis, Madison, Wi, Minnesota, Wisconsin, Lake Ozark, MO

I-as rajonas LB tarybos nariai (825 balsuotojai):
Kun. Jaunius Kelpšas, Chicago, IL (649); Juozas Polikaitis, Lemont, IL (557); Marija Remienė, Westchester, IL (459); Danguolė Ilginytė, Palos Hills, IL (431); Jūratė Budrienė, Chicago, IL (424); Romualdas Kašuba, Ph.D., St. Charles, IL (423); Algis Kazlauskas, Orland Park, IL (402); Irena Vilimienė, Palos Hills, IL (395); Bronius Abrutis, Palos Hills, IL (388); Milda Marija Šatienė, Riverside, IL (388)

II-as rajonas LB tarybos nariai (173 balsuotojai):
Birutė Vilutienė, Schererville, IN (139); Otonas Balčiūnas, Indianapolis, IN (34)

III-ias rajonas LB tarybos nariai (370 balsuotojai):
Gediminas Damašius, Libertyville, IL (249); Regina Narušienė, J.D., Cary, IL (186); Dainius Skripkauskas, Gurnee, IL (128); Ramutis Pliūra, Racine, WI (86)

-------------------------------------------------------------------
    ● VAKARŲ apygarda /WESTERN District

Antanas Polikaitis - apygardos pirmininkas /District Chair
Tel.: (805) 496-9711, polik1@verizon.net

Apylinkės >> Alaska, Arizona, Hawaii, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Portland, Washington State Apylinkė (Seattle)

Vakarų apygardos LB tarybos nariai (588 balsuotojai):
Rimantas Vaitkus, Ph.D., Paradise Valley, AZ (328), Danguolė Navickienė, Westlake Village, CA (284), Angelė Katarina Nelsienė, Fullerton, CA (280); Violeta Teresė Gedgaudienė, Newhall, CA (279), Rimtautas Marcinkevičius, Rancho Mirage, CA (249), Gediminas Leškys, West Hills, CA (234); Jurgis Joga, Valencia, CA (189)

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti