Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/ltsc

Lituanistikos tyrimo studijų centras ● Lithuanian Research Studies Center

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (LTSC)
Lithuanian Research and Studies Center
Įkurtas - 1981 m.

5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636
Tel.: (312) 434-4545, lithuanianresearch@ameritech.net

LTSC pagrindinis įkūrėjas, ilgametis vadovas, pirmininkas - prof., dr.Jonas Račkauskas
LTSC vicepirmininkas - dr. Robertas Vitas
Archyvų direktorė - Skirmantė Miglinienė.

Patalpos - <>

Tai vienas didžiausių kultūrinių vienetų lietuvių išeivijos tautiniame, politiniame, moksliniame gyvenime. Akstinas ir pagrindas jam įsteigti buvo įvairios kultūros, mokslo ir švietimo organizacijos, susibūrusios po Jaunimo Centro stogu. Didžiausią susirūpinimą kėlė mintis - kaip išgelbėti, išsaugoti Lietuvos praeities paminklus - archyvinę, istorinę, mokslinę, kultūrinę vertę turinčią medžiagą. Sujungus visas organizacijas į vieną mokslo ir kultūros vienetą, tapo lengviau koordinuoti mokslinę veiklą, kaupti ir dalintis informacija, atlikti tyrinėjimo darbus.

LTSC tikslai ir siekiai - Rinkti, kaupti, puoseleti lietuvių tautos palikimą. Tyrinėti esamą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, leisti knygas, rengti parodas, supažindinant visuomene su turtais, sukauptais LTSC.

LTSC yra išleidęs daugiau kaip 50 knygų. Viena is jų - W.Urban "Tannenberg and After" - gavo pasaulini pripažinimą - ji įtraukta į 30 geriausių istorinių knygų, išleistų 2001 metais pasaulyje sąrašą.

LTSC apjungia 10 padalinių, kurie savo plačiašake veikla gražiai prisideda prie Lietuvos kulturinių paminklų išsaugojimo ir lietuvybės platinimo JAV ir už jos ribų.

I. PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS - vienas stambiausiu padaliniu, esanciu LTSC. Jame sukaupti ivairiu politiniu, tautiniu, kulturiniu, svietimo organizaciju archyvai; taip pat kaupiami visuomenes ir kulturos veikeju asmeniniai archyvai. Didele dali sudaro biblioteka, kurioje saugoma per 100 tukstanciu knygu, per 2000 ivairiu pavadinimu periodiniu leidiniu komplektu. PLA jungia didelius rinkinius: 1. lituanistine biblioteka; 2. periodikos skyriu; 3. rankrasciu skyriu; 4. personaliju ir organizaciju fondus; 5. svietimo fonda; 6. kartografijos fonda; 7. religines literaturos fonda. Cia saugomi lietuviu DP Vokietijoje sukaupta medziaga, ALTo, BALFo, PLB, JAV LB, Cikagos konsulariniai ir kt. archyvai.

II. ŽILEVICIAUS - KREIVĖNO LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS ARCHYVAS. Vienas didziausiu tokio pobudzio archyvu iseivijoje. Jam sekmingai vadovauja muzikas, zurnalo "Muzikos zinios" redaktorius K.Skaisgirys. Archyvo pasididziavimas - M.K.Ciurlionio gaidu originalai.

III. LIETUVIU MEDICINOS MUZIEJUS ir ARCHYVAS
 Pagrindine iniciatore ir ikureja - dr. M. Budriene. Cia kaupiama ir eksponuojama lietuviu iseiviu gydytoju archyvine medziaga: asmeniniai daiktai, moksliniu darbu rankrasciai, periodine medicinine literatura. Eksponuojami Lietuvos Prezidento daktaro Kazio Griniaus asmeniniai daiktai.

IV. BUDRIO LIETUVIŲ FOTO ARCHYVAS
 Jame surinkta ir issaugota nemazai senu fotografiju ir negatyvu, filmai apie lietuviu iseiviu gyvenima. Pagrindinis kuratorius -
 fotomenininkas Algimantas Kezys. Jo rupesciu Ciurlionio galerijoje, Jaunimo centre nuolat rengiamos parodos. Eksponuojama ne tik archyvine medziaga, bet ir naujai atvykusiu menininku, menininku is Lietuvos darbai. Fotografijos archyvo ikureja ir remeja - dr. M. Budriene.

V. VAIZDINIŲ - GARSINIŲ PRIEMONIŲ SKYRIUS
 Jame saugoma daugiau nei 300 vaizdajuosciu, taip pat gausybe radijo irasu. Tai reta ir istorine neikainojama verte turinti medziaga: Cikagos "Margucio" radijo "Pelkiu ziburelio" programos irasai, Laisves radijo, Europos radijo ir Amerikos Balso lietuvisku programu irasu komplektai.

VI. ISTORIKO JONO DAINAUSKO BIBLIOTEKA ir ARCHYVAS
 Nusipelnusio iseivijos visuomenes ir kulturos veikejo, mokslininko turtinga biblioteka sudaro daugiau kaip 18.000 knygu ivairiomis kalbomis. Joje daug leidiniu, susijusiu su Lietuvos garbinga istorine praeitimi, Nepriklausomybes atgavimu.

VII. MENO ARCHYVAS
 Pagrinda siam archyvui padejo Kazimieras Baltramaitis, paaukojes savo turtinga kolekcija. Archyvas nuolat papildomas turtinga ir idomia medziaga. Cia saugomi menininku darbai, ju parodu katalogai, meno albumai, spaudiniai. Pasididziavimas - reti M. Dobuzinskio originalus darbai ir V.Petraviciaus paveikslai.

VIII. LIETUVIŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRAS AMERIKOJE
 Pagrindinis tikslas - surinkti, issaugoti ir pateikti istorine informacija apie skriaudas, padarytas Lietuvai ir jos gyventojams
 sovietu ir naciu okupacijos metais.

IX. RAMOVENŲ LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUS
sukaupes vertinga ir neikainojama istorine reiksme turincia medziaga, susijusia su rezistencine kova. Muziejuje eksponuojami retesni ir unikalesni eksponatai - veliavos, ordinai, medaliai.

X. LIETUVIŲ MUZIEJUS
 Ekspozicijoje pateikta idomi, atspindinti Lietuvos praeiti medziaga. Eksponuojami liaudies menininku drozineti rupintojeliai,
 koplytstulpiai, saulutes; XIX simtmetyje atspausdintos knygos. Stenduose pateikta originali medziaga is M.Krupaviciaus archyvo, Vyduno asmeniniai daiktai ir dokumentai bei kita medziaga.

LTSC nuolat plecia savo veikla: renkama ir kaupiama nauja medziaga, gaunami vertingi archyvai, leidziamos knygos. Archyvu tvarkyme talkina profesionalus specialistai is Lietuvos. Pasirasytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos Nacionaline M.Mazvydo biblioteka, Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Lietuvos archyvu departamentu, glaudus rysiai sieja su Lietuvos universitetais, Centrine medicinos biblioteka, Lietuvos nacionaliniu, Maironio lietuviu literaturos muziejais ir kitomis mokslo bei kulturos istaigomis.

LTSC archyvais naudojasi mokslininkai, studentai is Japonijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Svedijos, Brazilijos ir kitu
pasaulio krastu. Centras teikia informacija, dalinasi knygu dubletais. Lietuva jau pasieke 9 knygu talpintuvai (per 1.5 milijono knygu).

Lituanistikos tyrimo ir studiju centras egzistuoja remiamas visuomenes auku. Lietuviu Fondas teikia materialine parama ir pagalba, kurios deka igyvendinamos svarios tautines idejos, duodancios brandzius vaisius lietuvybes issaugojimui ir puoselejimui iseivijoje.

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti