Atspausdinta iš: http://www.litua.com/lt.php/zinynas/verslo_organizacijos

Verslo organizacijos ● Lithuanian Business Organizations in USA

●    Amerikos lietuvių ekonominės plėtros patarėjų taryba
     
American Lithuanian Economic Development Advisory Council
●   
Amerikos lietuvių ekonominės plėtros patarėjų taryba
      Lithuanian Business Council

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

 ●    Amerikos lietuvių ekonominės plėtros patarėjų taryba
      American Lithuanian Economic Development Advisory Council

2003 m. kovo 10 d., Lietuvos ambasadoje ambasadoriaus V. Ušacko kvietimu pažymint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną susirinkę Amerikos lietuvių verslo ir filantropijos atstovai aptardami, kaip geriausia panaudoti Amerikos lietuvių verslo potencialą, kontaktus bei sukauptas žinias skatinant Lietuvos ūkio plėtrą, plečiant dvišalius Lietuvos ir JAV verslo ryšius, nutarė įsteigti Amerikos lietuvių ekonominės plėtros patarėjų taryba /American Lithuanian Economic Development Advisory Council (ALEPPT /ALEDAC) prie Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone.

Į tarybą sutiko įeiti “Quick Connect” pirmininkas iš Lansingo (Mičigano valstija) Saulius Anužis, “Sonicfoundry” vadovas iš Madisono (Viskonsino valstija) Rimas P. Buinevičius, „PaeTec Communications” vadovas iš Ročesterio Arūnas Česonis, “Level 3 Communications LLC” vykdomasis viceprezidentas iš Bostono Paul Gudonis, “NERIS companies” pirmininkas iš Niujorko Juozas Kazickas, “iPhrase technologies, Inc.” Prezidentas iš Bostono Juozas Krivickas, “Hughes Network Systems” viceprezidentas iš Vašingtono Arūnas Šlekys, „Balzekas Motor Sales, Inc.” vadovas iš Čikagos Stanley Balzekas, “Offshore Model Basin” generalinis direktorius iš San Diego Victor Grinius, “Martin & Audrey Gruss Foundation” prezidente iš Niujorko Audrey Gruss, “Brown Brothers Harriman” partneris iš Niujorko Eugene C. Rainis ir „Bard Associates, Inc.“ Prezidentė iš Filadelfijos Krista Bard.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The American Lithuanian Economic Development Advisory Council (ALEDAC) has been set up under the Lithuanian embassy in Washington, in efforts to use the community's potential, contacts and expertise for economic development in the mainland and for bilateral business ties. Lithuanian Ambassador in Washington, V. Usackas, said the idea of founding a consultative council appeared as the Lithuanian community members in the US were successful in business world and owned flourishing companies.

"I have invited you to the embassy to discuss new business bridges between Lithuania and the US. We attach a great importance to your advice and contacts in quest of ways to a broader business world and in forging ties with the largest American corporations," the ambassador spoke at a council meeting last on March 10. The Lithuanian-American entrepreneurs are expected to provide advice in four domains: fresh American investments in Lithuania and promoting Lithuanian goods export to the US, support to IT development, in-bound tourism expansion, and assistance to social and economic programs in rural districts.

Participants of the meeting included: Eugene C. Rainis (“Brown Brothers Harriman”), Juozas Krivickas (“iPhrase technologies, Inc.”), Audrey Gruss (“Martin & Audrey Gruss Foundation”), Saulius Anužis (“Quick Connect”), Stanley Balzekas („Balzekas Motor Sales, Inc.”), Rimas P.Buinevicius ( “Sonicfoundry”), Juozas Kazickas, (“NERIS companies”), Krista Bard („Bard Associates, Inc.“), Arūnas Šlekys (“Hughes Network Systems” ), Victor Grinius (“Offshore Model Basin“).

Ten Reasons to Invest in Lithuania

- Political and Social Stability Followed by Rapid Economic Growth
- Strategic Location Bridging the EU and the CIS
- Export Orientated Economy
- Strong FDI Growth
- Well-developed Transportation Networks
- Availability of Well-Trained, Low-Cost Labor Force
- Low Operating and Living Costs
- Free Economic Zones and Industrial Parks
- Multinational Investor Satisfaction
- A Rapid Growth of E-Business

<> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <> ~ <>

Reklama

Ultricies enim volutpat. Pharetra hac nostra leo feugiat nunc natoque. Euismod ad malesuada. Sapien eget turpis. Aliquet dolor potenti.

Renginiai

Visuotiniai

(iki Lapkričio 20 d.)
Iš kartos į kartą: Lietuva, aš turiu tave
Lithuanian Foundation, Inc., 14911 127th Street, Lemont, IL 60439

Northeastern States

MA - Kristoforas Staknys/Christopher Staknys (piano) koncertuos trijuose renginiuose (Gegužės/May 30; Birželio/June 6, 7 )

The New England Conservatory, 290 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

PA - Kviečiame dalyvauti- RUDENĮ bus organizuojama antroji Filadelfijos Lietuvių Bendruomenės FOTOGRAFIJOS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130

PA - Kviečiame registruoti savo vaikus sekantiems mokslo metams į FILADELFIJOS LIETUVIŠKĄ MOKYKLĖLĘ

Philadelphia

VT - NERINGA- Šeimų stovyklos; Vaikų stovyklos; Registracija

Neringos stovykla

VT - Neringa ir Putnamo vienuolynas FOTO ALBUME

VT - GILIJA AUKŠTIKALNIS operoje "Sevilijos kirpėjas"/GILIANA AUSTIN in opera "The Barber of Seville" (Birželio/June 5, 7, 9, 11)

Town Hall Theater, Middlebury, Vermont

Southern States

Renginių nėra

Midwest States

Renginių nėra

Western States

Renginių nėra

Pranešimai

Rašykite bet kokiu klausimu.

Visada bus atsakyta

Lietuvybė JAV

Massachusetts State
District of Columbia
Pennsylvania State
New Jersey State
Connecticut Sate
New York State
California State

Michigan Sate
Florida State
Illinois State
Ohio State
Kitos valstijos

Mes JAV

Lietuviška spauda
Radio ir TV laidos
Sporto klubai
Bažnyčios
Stovyklos
Mokyklos
Skautai
Bankai
Vyčiai

Mūsų centrai

Pasaulio lietuvių centras
Lietuviškas maistas
Lietuvių fondas
Tautos fondas
ALKA
LTSC

Mūsų specialistai

Advokatai
Gydytojai

Reklama

European
Caregivers & Companions

European Caregivers & Companions

We can help you anywhere in        N e w   E n g l a n d

Nuorodos

Geros avia bilietų kainos
       Doleris
       Vytis Tours


Mūsų kultūra

Muzikos atlikėjai
Dainos grupės
Dainininkai
Dailininkai
Šokėjai

Verta aplankyti